• Lecture Marketing research - Chapter 6: Primary data collection: Observation

  Lecture Marketing research - Chapter 6: Primary data collection: Observation

  This chapter include objectives: To develop a basic understanding of observation research, to learn the approaches to observation research, to understand the advantages and disadvantages of observation research, to explore the types of human observation,...

   21 p benthanh 25/02/2016 231 1

 • Bài giảng Smart Stars - Những ngôi sao thông minh

  Bài giảng Smart Stars - Những ngôi sao thông minh

  Bài giảng "Smart Stars - Những ngôi sao thông minh" cung cấp cho các bạn những kiến thức về kế hoạch Stars, 4 giai đoạn tổ chức công việc, mục tiêu Stars,... Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Kinh doanh Marketing.

   26 p benthanh 30/08/2017 264 1

 • Quản trị bán hàng

  Quản trị bán hàng

  Mục tiêu: Sau khi nghiên cứu xong chương này, người học có thể: Xác định chính xác ý nghĩa của thuật ngữ quản trị bán hàng. Hiểu được mục tiêu chính của hoạt động quản trị bán hàng. Có một cách nhìn toàn diện về môn học để từ đó xác định phương pháp học tập và ứng dụng hiệu quả nhất. Hiểu được vai trò của các đơn vị kinh doanh...

   64 p benthanh 04/07/2013 310 1

 • Tổng quan kế toán ngân hàng

  Tổng quan kế toán ngân hàng

  được viết dựa trên cơ sở Luật Ngân hàng nhà nước Việt nam, Luật các Tổ chức tín dụng, Luật kế toán Việt Nam, các Chuẩn mực kế toán Việt Nam đã ban hành và Chuẩn mực kế toán quốc tế, cơ chế nghiệp vụ và tài chính, kế toán hiện hành, cập nhật những thông tin mới nhất về chế độ kế toán của ngân hàng thương mại.

   116 p benthanh 24/10/2013 345 1

 • Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 5 - Lê Cao Thanh

  Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 5 - Lê Cao Thanh

  Bài giảng Quản trị Marketing chương 5: Chiến lược Marketing cạnh tranh trang bị cho sinh viên các kiến thức về phân tích đối thủ cạnh tranh, vị thế và chiến lược cạnh tranh, chiến lược của người dẫn đầu thị trường, các chiến lược bảo vệ thị phần, chiến lược người thách thức. Mời các bạn tham khảo.

   92 p benthanh 30/03/2015 311 1

 • Đánh giá kinh tế về khả năng áp thuế tiêu thụ đặc biệt lên mặt hàng nước giải khát không cồn tại Việt Nam

  Đánh giá kinh tế về khả năng áp thuế tiêu thụ đặc biệt lên mặt hàng nước giải khát không cồn tại Việt Nam

  Bài viết Đánh giá kinh tế về khả năng áp thuế tiêu thụ đặc biệt lên mặt hàng nước giải khát không cồn tại Việt Nam trình bày mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định khả năng áp thuế tiêu thụ đặc biệt lên mặt hàng nước giải khát không cồn tại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng dựa trên khung phân tích kinh tế học...

   7 p benthanh 31/08/2018 211 1

 • Ứng dụng công nghệ OLAP hỗ trợ ra quyết định trong quy trình bán hàng

  Ứng dụng công nghệ OLAP hỗ trợ ra quyết định trong quy trình bán hàng

  OLAP (Online Analytical Processing) là một kỹ thuật cho phép người sử dụng dễ dàng và linh động trong việc kết xuất và xem dữ liệu từ nhiều góc độ khác nhau. OLAP cũng là một thành phần quan trọng trong hệ hỗ trợ ra quyết định. Nghiên cứu này đề xuất các quyết định trong quy trình bán hàng có thể được hỗ trợ bởi OLAP bao gồm: Quyết định hạn...

   17 p benthanh 31/08/2018 283 1

 • Bài tập kế toán ngân hàng tham khảo

  Bài tập kế toán ngân hàng tham khảo

  Bài Tập Kế Toán Quản Trị (Có Lời Giải Mẫu) này được biên soạn phù hợp với nội dung chương trình môn học Kế toán quản trị, nhằm giúp bạn đọc có thể vận dụng tốt nhất những cơ sở lý thuyết đã học vào những tình huống cụ thể.

   30 p benthanh 24/10/2013 341 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số