Ebook Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới

Không ai sẽ thất bại trong vai trò người bán hàng, nếu theo sát những nguyên tắc trong cuốn sách này, và cũng không ai có thể trở thành vĩ đại trong nghề mà không có chúng. "Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới” của Og Mandino được coi là cẩm nang gối đầu giường cho những người “đang đi tìm giá trị của cuộc đời”. Toàn bộ cuốn sách này là những lời răn dạy có tính chất như “kinh thánh” của giới doanh nghiệp cũng như những nhà quản lý.