10 tài liệu hay về bộ môn Dược

Đây là những tài liệu và giáo trình về Dược, bổ sung thêm các kiến thức căn bản về chuyên ngành dược liệu cho sinh viên ngành y tham khảo và học tập. Nội dung các kiến thức xoay quanh vấn đề về kiểm nghiệm thuốc, tương tác thuốc, hóa dược dược lý, dược lý đại cương, hóa phân tích và hướng dẫn thực tập hóa phân tích. Hy vọng đây là nhưng tài liệu tham khảo bổ ích dành cho các bạn học tập ngành y dược.