Bộ sưu tập Tài chính ngân hàng

Bộ sưu tập Tài chính ngân hàng tổng hợp các tài liệu là sách và giáo trình hay về tài chính ngân hàng như: Giáo trình Tiền tệ ngân hàng; tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính; giáo trình Lý thuyết tài chính; giáo trình Lý thuyết tiền tệ tín dụng; giáo trình Kế toán ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết của tài liệu.
Tài liệu trong bộ sưu tập