• Bài giảng Nâng cao kỹ năng bán hàng – ThS. Trần Phi Hoàng

  Bài giảng Nâng cao kỹ năng bán hàng – ThS. Trần Phi Hoàng

  Bài giảng Nâng cao kỹ năng bán hàng của ThS. Trần Phi Hoàng trình bày kỹ năng trưng bày, giới thiệu kỹ năng, nghệ thuật thuyết phục, kỹ năng chăm sóc khách hàng, dịch vụ khách hàng, nghệ thuật xử lý khiếu nại, phản đối. Cùng tham khảo nhé.

   63 p benthanh 29/05/2015 371 4

 • Bài giảng Marketing dịch vụ̣ - Nguyễn Văn Thanh

  Bài giảng Marketing dịch vụ̣ - Nguyễn Văn Thanh

  Bài giảng Marketing dịch vụ của PGS.TS. Nguyễn Văn Thanh nhằm trình bày về tổng quan dịch vụ và marketing dịch vụ, khác biệt hóa và định vị dịch vụ của doanh nghiệp, chất lượng dịch vụ, nâng cao năng suất trong marketing dịch vụ.

   192 p benthanh 27/02/2015 391 4

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - Ths.Hoàng Xuân Trọng

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - Ths.Hoàng Xuân Trọng

  Chương 1 Tổng quan về Marketing thuộc bài giảng Marketing căn bản, có cấu trúc nội dung được chia làm 5 phần: Phần 1 Bản chất Marketing, phần 2 Vai trò Marketing, phần 3 Quản trị Marketing, phần 4 Quan hệ với khách hàng, phần 5 Những thách thức mới. Mời các bạn cùng tham khảo và nắm nội dung trong chương học này.

   23 p benthanh 29/05/2015 469 3

 • Bài giảng Quản trị chiêu thị - Nguyễn Tường Huy

  Bài giảng Quản trị chiêu thị - Nguyễn Tường Huy

  Bài giảng Quản trị chiêu thị do Nguyễn Tường Huy biên soạn giúp cho các bạn nắm bắt những kiến thức về khái quát chiến lược chiêu thị; công cụ của chiêu thị; phân tích mô hình truyền thông chiêu thị; quy trình hoạt động chiêu thị; đặc điểm, nội dung các công cụ chiêu thị.

   84 p benthanh 26/07/2016 351 3

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 - Ths.Hoàng Xuân Trọng

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 - Ths.Hoàng Xuân Trọng

  Chương 4 Hành vi khách hàng thuộc bài giảng Marketing căn bản, có cấu trúc nội dung gồm 5 phần: Phần 1 Khái quát về thị trường người tiêu dùng, phần 2 Mô hình hành vi mua của người tiêu dùng, phần 3 Các nhân tố tác động đến hành vi người tiêu dùng, phần 4 Thị trường các tổ chức thương mại, phần 5 Thị trường các cơ quan nhà nước.

   41 p benthanh 29/05/2015 355 3

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 - Ths.Hoàng Xuân Trọng

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 - Ths.Hoàng Xuân Trọng

  Chương 2 Hệ thống thông tin và nghiên cứu Marketing thuộc bài giảng Marketing căn bản có cấu trúc nội dung được chia làm 2 phần: Phần 1 Hệ thống thông tin Marketing và phần 2 Nghiên cứu Marketing. Mời các bạn cùng tham khảo và nắm nội dung cụ thể trong chương học này.

   20 p benthanh 29/05/2015 386 2

 • Bài giảng Quản trị marketing - ĐH Tài chính Marketing

  Bài giảng Quản trị marketing - ĐH Tài chính Marketing

  Bài giảng Quản trị marketing trình bày các nội dung về nền kinh tế mới, khái niệm marketing, định nghĩa quản trị marketing; phân tích cơ hội thị trường, nghiên cứu và lựa chọn thị trường mục tiêu, hoạch định chiến lược tiếp thị, hoạch định chương trình Marketing mix, tổ chức thực hiện và kiểm tra nỗ lực marketing.

   349 p benthanh 30/03/2015 378 2

 • Bài giảng Hành vi khách hàng - Ths. Trần Thị Thập

  Bài giảng Hành vi khách hàng - Ths. Trần Thị Thập

  Bài giảng môn hành vi khách hàng của giảng viên thạc sĩ Trần Thị Thập. Bài giảng gồm 3 chương: Tổng quan về hành vi khách hàng, hành vi của người tiêu dùng, Hành vi của khách hàng là tổ chức. Mời các bạn tham khảo!

   135 p benthanh 22/09/2014 345 2

 • Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp - ThS. Nguyễn Hoàng Sinh

  Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp - ThS. Nguyễn Hoàng Sinh

  Mục tiêu sau khi học xong bài giảng Truyền thông marketing tích hợp này, người học có thể hiểu vị trí của IMC trong marketing mix, các thành phần của IMC; biết đánh giá hành vi người tiêu dùng để nắm các cơ hội xây dựng chương trình truyền thông marketing hiệu quả; hiểu rõ quá trình truyền thông và các yếu tố chính của quá trình truyền thông.

   157 p benthanh 30/03/2015 325 2

 • Bài giảng Marketing quốc tế - GV. Nguyễn Huyền Minh

  Bài giảng Marketing quốc tế - GV. Nguyễn Huyền Minh

  Bài giảng Marketing quốc tế gồm 8 chương nhằm trình bày lý thuyết căn bản về marketing quốc tế như khái quát chung, bao bì và nhãn hiệu sản phẩm, các chiến lược phân phối, các công cụ xúc tiến kế hoạch kinh doanh, kế hoạch chiến lược marketing quốc tế.

   217 p benthanh 30/03/2015 371 2

 • Bài giảng Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp - GV. Nguyễn Quốc Tuấn

  Bài giảng Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp - GV. Nguyễn Quốc Tuấn

  Bài giảng Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp của GV. Nguyễn Quốc Tuấn gồm 6 chương, trình bày về bản chất nghề bán hàng; nghề bán hàng và các yếu tố liên quan; ứng xử với khách hàng; tiến trình bán hàng; người bán hàng giỏi và kinh nghiệm bán hàng.

   389 p benthanh 29/05/2015 365 2

 • Bài giảng Nguyên lý Marketing - Vũ Phạm Tín

  Bài giảng Nguyên lý Marketing - Vũ Phạm Tín

  Bài giảng Nguyên lý Marketing gồm 7 chương, trình bày với người học tổng quan về marketing; thị trường và phân khúc thị trường; nghiên cứu hành vi người tiêu dùng (khách hàng); sản phẩm và chiến lược sản phẩm; các quyết định về phân phối hàng hóa; chiến lược xúc tiến hỗn hợn; giá cả và chiến lược giá. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   108 p benthanh 27/02/2015 345 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số