Bộ sưu tập các tài liệu hay về Kế toán

Bộ sưu tập các tài liệu hay về Kế toán, là bộ sưu tập tổng hợp tất cả các tài liệu hay về kế toán như: Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp, giáo trình Nghiệp vụ quản lý và kế toán kho, giáo trình môn Nguyên lý kế toán, giáo trình Kế toán doanh nghiệp dịch vụ, kế toán quản trị.