• Ebook Tổng hợp mọi thứ về PHP

  Ebook Tổng hợp mọi thứ về PHP

  Ebook Tổng hợp mọi thứ về PHP dành cho người mới nhập môn hoặc đa phần các bạn không biết tiếng Anh. Ebook Chưa được hoàn thiện vì vậy sách hiện đang là bản test. Mời các bạn cùng nắm kiến thức thông qua các bài học trong giáo trình này và vận dụng thật tốt trong việ học lập trình PHP.

   413 p benthanh 28/02/2018 30 0

 • Sổ tay ngành Công nghệ thông tin

  Sổ tay ngành Công nghệ thông tin

  Cuốn sổ tay ngành Công nghệ thông tin trình bày tổng quan về ngành Công nghệ thông tin cũng như việc làm của ngành Công nghệ thông tin. Sổ tay cũng giới thiệu về ngành Công nghệ thông tin được đào tạo tại trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh cũng như các chương trình đào tạo và môn học chuyên ngành của ngành Công nghệ thông tin.

   20 p benthanh 28/02/2018 29 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 1

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 1

  Nội dung của chương 1 Tổng quan về phân tích và thiết kế hệ thống thông tin nằm trong bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin nhằm giới thiệu môn học, các khái niệm về phân tích thiết kế hệ thống thông tin, mục đích cảu môn học.

   9 p benthanh 28/02/2018 16 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 3

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 3

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin Chương 3 Mô hình nghiệp vụ nhằm nêu khái niệm về mô hình nghiệp vụ, các thành phần của mô hình nghiệp vụ, các bước xây dựng mô hình nghiệp vụ, sử dụng mô hình nghiệp vụ để phân tích.

   41 p benthanh 28/02/2018 20 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 2

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 2

  Nội dung chính của chương 2 Khảo sát thực trạng và tìm hiểu yêu cầu hệ thống trong Phân tích thiết kế hệ thống thông tin nhằm tiếp cận và khảo sát một hệ thực, các phương pháp xác định và thu thập yêu cầu, tổng hợp kết quả khảo sát.

   34 p benthanh 28/02/2018 17 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 4

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 4

  Trong Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin Chương 4 Thiết kế hệ thống trình bày về mô hình dữ liệu khái niệm, mô hình dữ liệu logic, thiết kế hệ thống vật lý.

   84 p benthanh 28/02/2018 16 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 6

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 6

  Nội dung của Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin Chương 6 Mô hình hóa tiến trình nghiệp vụ biểu đồ luồng dữ liệu, đặc tả tiến trình nghiệp vụ bằng DFD. Quy trình đặc tả tiến trình nghiệp vụ.

   29 p benthanh 28/02/2018 18 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 5

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 5

  Nội dung chính của chương 5 Cài đặt, triển khai và bảo trì của bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin trình bày về cách cài đặt, triển khai hệ thống thông tin và bảo trì hệ thống thông tin.

   14 p benthanh 28/02/2018 16 0

 • Bài giảng Cơ sở lập trình - Chương 4: Chương trình con

  Bài giảng Cơ sở lập trình - Chương 4: Chương trình con

  Bài giảng Cơ sở lập trình Chương 4 Chương trình con trình bày về khái niệm, giải pháp của chương trình con. Một đoạn chương trình có tên, đầu vào và đầu ra, có chức năng giải quyết một số vấn đề chuyên biệt cho chương trình chính.

   42 p benthanh 28/02/2018 14 0

 • Bài giảng Kỹ nghệ máy tính: Chương 2 - Nguyễn Văn Thọ

  Bài giảng Kỹ nghệ máy tính: Chương 2 - Nguyễn Văn Thọ

  Nội dung chính của Bài giảng Kỹ nghệ máy tính Chương 2 Hệ thống máy tính và các lớp trừa tượng nhằm trình bày về ứng dụng, giải thuật, ngôn ngữ lập trình, kiến trúc tập lệnh, vi kiến trúc, mạch điện tử và linh kiện.

   9 p benthanh 28/02/2018 14 0

 • Bài giảng Kỹ nghệ máy tính: Chương 3 - Nguyễn Văn Thọ

  Bài giảng Kỹ nghệ máy tính: Chương 3 - Nguyễn Văn Thọ

  Nợi dung cơ bản của Bài giảng Kỹ nghệ máy tính Chương 3 Biểu diễn dữ liệu trong máy tính nêu làm thế nào để biểu diễn trữ dữ liệu trong máy tính ? Ở cấp thấp nhất, máy tính là 1 thiết bị điện tử, hoạt động bằng cách điều khiển các dòng điện tử.

   17 p benthanh 28/02/2018 14 0

 • Bài giảng Cơ sở lập trình - Giới thiệu môn học

  Bài giảng Cơ sở lập trình - Giới thiệu môn học

  Bài giảng Cơ sở lập trình nhằm trang bị về lý thuyết những khái niệm cơ bản về lập trình, hình thành và nâng cao tư duy thuật toán cho sinh viên. Trang bị những kĩ năng lập trình cơ bản trên ngôn ngữ lập trình C.

   9 p benthanh 28/02/2018 14 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số