• Đánh giá hiệu năng của một số giải pháp truyền video trên mạng cục bộ không dây

  Đánh giá hiệu năng của một số giải pháp truyền video trên mạng cục bộ không dây

  Bài báo này nhằm mục tiêu đánh giá một số giải pháp truyền video trên mạng cục bộ không dây (WLAN). Các giải pháp 802.11e EDCA, Static mapping, Adaptive mapping được thực hiện dựa trên thuật toán quản lý hàng đợi kết hợp với việc mã hóa file video theo chuẩn MPEG-4 [3], nhằm đảm bảo việc truyền file video và tận dụng không gian hàng đợi một cách hiệu...

   8 p benthanh 23/05/2018 405 1

 • Phân loại người dùng web sử dụng kỹ thuật so sánh chuỗi

  Phân loại người dùng web sử dụng kỹ thuật so sánh chuỗi

  Bài báo này trình bày cách tiếp cận sử dụng kỹ thuật so sánh chuỗi trên các phiên duyệt web để đánh giá sự tương tự trong hành vi người dùng và phân loại họ. Kết quả phân loại này có thể sử dụng để dự đoán hành vi người dùng web trong thời gian thực, và có những đề xuất duyệt web phù hợp với từng loại người dùng.

   6 p benthanh 23/05/2018 408 1

 • Phát triển chương trình con làm khớp dữ liệu với nhiều mô hình

  Phát triển chương trình con làm khớp dữ liệu với nhiều mô hình

  Bài báo này đưa ra bộ chương trình con, cho phép người dùng làm khớp số liệu thực nghiệm với dạng hàm tùy ý, được viết bằng ngôn ngữ C++, có cấu trúc đơn giản, gói gọn trong một tập tin chỉ dài 438 dòng, thuận tiện để nhúng vào các chương trình tự phát triển. Kết quả thu được bằng chương trình được so sánh với ROOT.

   9 p benthanh 23/05/2018 407 1

 • Phát hiện và cảnh báo sự thay đổi của website dựa trên thay đổi nội dung cấu trúc HTML

  Phát hiện và cảnh báo sự thay đổi của website dựa trên thay đổi nội dung cấu trúc HTML

  Trong bài báo này chúng tôi trình bày một phương pháp mới cho phép phát hiện sự thay đổi giao diện, nội dung của website. Phương pháp này được phát triển dựa trên thuật toán HTML Diff kết hợp với hàm băm MD5, và nó đã được xây dựng thành một ứng dụng với giao diện hài hòa, dễ sử dụng. Các thay đổi như chèn thêm nội dung mới, xóa hay sửa nội dung...

   15 p benthanh 23/05/2018 411 1

 • Ebook Tổng hợp mọi thứ về PHP

  Ebook Tổng hợp mọi thứ về PHP

  Ebook Tổng hợp mọi thứ về PHP dành cho người mới nhập môn hoặc đa phần các bạn không biết tiếng Anh. Ebook Chưa được hoàn thiện vì vậy sách hiện đang là bản test. Mời các bạn cùng nắm kiến thức thông qua các bài học trong giáo trình này và vận dụng thật tốt trong việ học lập trình PHP.

   413 p benthanh 28/02/2018 459 2

 • Sổ tay ngành Công nghệ thông tin

  Sổ tay ngành Công nghệ thông tin

  Cuốn sổ tay ngành Công nghệ thông tin trình bày tổng quan về ngành Công nghệ thông tin cũng như việc làm của ngành Công nghệ thông tin. Sổ tay cũng giới thiệu về ngành Công nghệ thông tin được đào tạo tại trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh cũng như các chương trình đào tạo và môn học chuyên ngành của ngành Công nghệ thông tin.

   20 p benthanh 28/02/2018 441 2

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 1

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 1

  Nội dung của chương 1 Tổng quan về phân tích và thiết kế hệ thống thông tin nằm trong bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin nhằm giới thiệu môn học, các khái niệm về phân tích thiết kế hệ thống thông tin, mục đích cảu môn học.

   9 p benthanh 28/02/2018 447 3

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 3

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 3

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin Chương 3 Mô hình nghiệp vụ nhằm nêu khái niệm về mô hình nghiệp vụ, các thành phần của mô hình nghiệp vụ, các bước xây dựng mô hình nghiệp vụ, sử dụng mô hình nghiệp vụ để phân tích.

   41 p benthanh 28/02/2018 444 4

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 2

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 2

  Nội dung chính của chương 2 Khảo sát thực trạng và tìm hiểu yêu cầu hệ thống trong Phân tích thiết kế hệ thống thông tin nhằm tiếp cận và khảo sát một hệ thực, các phương pháp xác định và thu thập yêu cầu, tổng hợp kết quả khảo sát.

   34 p benthanh 28/02/2018 436 3

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 4

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 4

  Trong Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin Chương 4 Thiết kế hệ thống trình bày về mô hình dữ liệu khái niệm, mô hình dữ liệu logic, thiết kế hệ thống vật lý.

   84 p benthanh 28/02/2018 637 3

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 6

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 6

  Nội dung của Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin Chương 6 Mô hình hóa tiến trình nghiệp vụ biểu đồ luồng dữ liệu, đặc tả tiến trình nghiệp vụ bằng DFD. Quy trình đặc tả tiến trình nghiệp vụ.

   29 p benthanh 28/02/2018 432 3

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 5

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 5

  Nội dung chính của chương 5 Cài đặt, triển khai và bảo trì của bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin trình bày về cách cài đặt, triển khai hệ thống thông tin và bảo trì hệ thống thông tin.

   14 p benthanh 28/02/2018 428 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số