• Giáo trình Xử lý ảnh: Phần 1

  Giáo trình Xử lý ảnh: Phần 1

  Giáo trình Xử lý ảnh được TS. Đỗ Năng Toàn và TS. Phạm Việt Bình trường Đại học Thái Nguyên biên soạn tập trung vào các vấn đề cơ bản của xử lý ảnh nhằm cung cấp một nền tảng kiến thức đầy đủ và chọn lọc nhằm giúp người đọc có thể tự tìm hiểu và xây dựng các chương trình ứng dụng liên quan đến xử lý ảnh. Giáo trình gồm có 5...

   31 p benthanh 26/07/2016 0 0

 • Giáo trình Xử lý ảnh: Phần 2

  Giáo trình Xử lý ảnh: Phần 2

  Phần 2 của giáo trình Xử lý ảnh gồm có những nội dung sau: Chương 3 trình bày các kỹ thuật cơ bản trong việc phát hiện biên của các đối tượng ảnh theo cả hai khuynh hướng: Phát hiện biên trực tiếp và phát hiện biên gián tiếp. Chương 4 thể hiện cách kỹ thuật tìm xương theo khuynh hướng tính toán trục trung vị và hướng tiếp cận xấp xỉ nhờ...

   45 p benthanh 26/07/2016 0 0

 • Giáo trình môn học An toàn vệ sinh công nghiệp - Nghề: Quản trị mạng máy tính - Trình độ: Cao đẳng nghề

  Giáo trình môn học An toàn vệ sinh công nghiệp - Nghề: Quản trị mạng máy tính - Trình độ: Cao đẳng nghề

  Giáo trình môn học An toàn vệ sinh công nghiệp - Nghề: Quản trị mạng máy tính - Trình độ: Cao đẳng nghề có nội dung trình bày những vấn đề chung về bảo hộ lao động, kỹ thuật vệ sinh lao động, kỹ thuật an toàn điện, kỹ thuật an toàn phòng chống cháy nổ.

   53 p benthanh 26/07/2016 1 0

 • Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access (Phần 2)

  Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access (Phần 2)

  Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access (Phần 2) gồm nội dung chương 4 đến chương 6. Nội dung phần này trình bày về biểu mẫu, Macro, báo biểu (Report). Giáo trình được biên soạn dành cho sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm đến vấn đề trên.

   52 p benthanh 26/07/2016 1 0

 • Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access (Phần 1)

  Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access (Phần 1)

  Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access có kết cấu gồm 6 chương. Phần 1 gồm các chương: Tổng quan về Microsoft Access, tạo bảng, truy vấn. Giáo trình được biên soạn dành cho sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin trường Cao đẳng nghề Việt Đức Vĩnh Phúc. Đây cũng là tài liệu tham khảo hữu ích cho những ai quan tâm đến vấn đề trên.

   52 p benthanh 26/07/2016 1 0

 • Giáo trình môn học Lập trình C - Nghề: Quản trị mạng - Trình độ: Cao đẳng nghề (Phần 2)

  Giáo trình môn học Lập trình C - Nghề: Quản trị mạng - Trình độ: Cao đẳng nghề (Phần 2)

  Giáo trình môn học Lập trình C - Nghề: Quản trị mạng - Trình độ: Cao đẳng nghề (Phần 2) trình bày về cấu trúc vòng lặp, hàm, mảng và chuỗi. Giáo trình dành cho các bạn Công nghệ thông tin, đặc biệt là chuyên ngành Kỹ thuật lập trình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

   51 p benthanh 26/07/2016 0 0

 • Giáo trình Lắp ráp và cài đặt máy tính - Nghề: Quản trị mạng máy tính - Trình độ: Cao đẳng nghề (Phần 2)

  Giáo trình Lắp ráp và cài đặt máy tính - Nghề: Quản trị mạng máy tính - Trình độ: Cao đẳng nghề (Phần 2)

  Giáo trình Lắp ráp và cài đặt máy tính - Nghề: Quản trị mạng máy tính - Trình độ: Cao đẳng nghề (Phần 2) trình bày nội dung bài học 4 trở đi. Nội dung phần này trình bày cài đặt hệ điều hành và trình điều khiển, cài đặt các phần mềm ứng dụng, sao lưu và phục hồi hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   101 p benthanh 26/07/2016 0 0

 • Giáo trình Lắp ráp và cài đặt máy tính - Nghề: Quản trị mạng máy tính - Trình độ: Cao đẳng nghề (Phần 1)

  Giáo trình Lắp ráp và cài đặt máy tính - Nghề: Quản trị mạng máy tính - Trình độ: Cao đẳng nghề (Phần 1)

  Giáo trình Lắp ráp và cài đặt máy tính - Nghề: Quản trị mạng máy tính - Trình độ: Cao đẳng nghề (Phần 1) gồm nội dung 4 bài học đầu tiên. Nội dung phần này trình bày các thành phần máy tính, quy trình lắp ráp máy tính, thiết lập thông số trong BIOS. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết giáo trình.

   63 p benthanh 26/07/2016 0 0

 • Ebook Tiểu thuyết Nguyễn Công Hoan: Phần 1

  Ebook Tiểu thuyết Nguyễn Công Hoan: Phần 1

  Cuốn "Tiểu thuyết Nguyễn Công Hoan" do NXB Thanh niên ấn hành giới thiệu tới người đọc 2 tiểu thuyết tiêu biểu nhất nhà văn Nguyễn Công Hoan là Tranh tối tranh sáng và Danh tiết. Mời các bạn cùng tham khảo tiểu thuyết Tranh tối tranh sáng qua phần 1 cuốn sách.

   453 p benthanh 26/07/2016 0 0

 • Ebook Thơ Nguyễn Duy (in lần thứ hai): Phần 2

  Ebook Thơ Nguyễn Duy (in lần thứ hai): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Thơ Nguyễn Duy" giới thiệu tới người đọc một số tập bài thơ trong các tập thơ: Ghi chép chùa Hương, Đường xa, Đường về. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   243 p benthanh 26/07/2016 0 0

 • Ebook Thơ Nguyễn Duy (in lần thứ hai): Phần 1

  Ebook Thơ Nguyễn Duy (in lần thứ hai): Phần 1

  (BQ) Cuốn sách "Thơ Nguyễn Duy" giới thiệu tới người đọc một số bài thơ nổi tiếng của nhà thơ Nguyễn Duy như: Bao cấp thơ, Tập thơ Đường làng, Tập thơ Đường nước, Tập thơ Chùm thơ hoa, Tập thơ Tảo mộ. mời các bạn cùng tham khảo.

   185 p benthanh 26/07/2016 0 0

 • Ebook Tiểu thuyết Nguyễn Công Hoan: Phần 2

  Ebook Tiểu thuyết Nguyễn Công Hoan: Phần 2

  Nguyễn Công Hoan là nhà văn tiêu biểu của văn học hiện thực phê phán Việt Nam. Trong suốt cuộc đời của mình, Nguyễn Công Hoan đã để lại một di sản nghệ thuật với hơn 200 truyện ngắn, gần 30 truyện dài và nhiều tiểu luận văn học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tiểu thuyết "danh tiết" nổi tiếng qua phần 2 cuốn sách.

   168 p benthanh 26/07/2016 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số