• Ebook 202 sơ đồ kế toán Ngân hàng: Phần 1 - TS. Trương Thị Hồng

  Ebook 202 sơ đồ kế toán Ngân hàng: Phần 1 - TS. Trương Thị Hồng

  Phần 1 ebook "202 sơ đồ kế toán Ngân hàng" của TS. Trương Thị Hồng trình bày hệ thống ngân hàng tài khoản kế toán ngân hàng; sơ đồ kế toán nghiệp vụ huy động vốn; sơ đồ kế toán nghiệp vụ tín dụng, nghiệp vụ cho thuê tài chính; sơ đồ kế toán nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt; sơ đồ kế toán tài sản cố định, công cụ lao động trong...

   130 p benthanh 27/09/2016 2 0

 • Ebook 202 sơ đồ kế toán Ngân hàng: Phần 2 - TS. Trương Thị Hồng

  Ebook 202 sơ đồ kế toán Ngân hàng: Phần 2 - TS. Trương Thị Hồng

  Phần 2 ebook "202 sơ đồ kế toán Ngân hàng" của TS. Trương Thị Hồng trình bày sơ đồ kế toán các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ, vàng và thanh toán quốc tế; sơ đồ kế toán nghiệp vụ đầu tư, kinh doanh chứng khoán, thu thập, chi phí và kết quả kinh doanh của ngân hàng; các báo biểu kế toán và phụ lục.

   129 p benthanh 27/09/2016 2 0

 • Ebook Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp" trình bày các nội dung: Các vấn đề cơ bản về kế toán doanh nghiệp; kế toán vốn bằng tiền; kế toán tài sản cố định; kế toán vật liệu, công cụ, dụng cụ; kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; kế toán tiêu thụ thành...

   346 p benthanh 27/09/2016 2 0

 • Ebook Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp" trình bày các nội dung: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu và các quỹ, báo cáo tài chính qua nội dung 2 chương cuối của tài liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   381 p benthanh 27/09/2016 2 0

 • Ebook Chế độ kế toán doanh nghiệp: Phần 2

  Ebook Chế độ kế toán doanh nghiệp: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Chế độ kế toán doanh nghiệp", phần 2 giới thiệu các quy định về hệ thống báo cáo tài chính, chế độ chứng từ kế toán doanh nghiệp, chế độ sổ kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   244 p benthanh 27/09/2016 2 0

 • Ebook Chế độ kế toán doanh nghiệp: Phần 1

  Ebook Chế độ kế toán doanh nghiệp: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Chế độ kế toán doanh nghiệp" giới thiệu tới người đọc những quy định chung, giới thiệu về danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp và phần giải thích nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán. Mời các bạn tham khảo

   292 p benthanh 27/09/2016 2 0

 • Ebook Nhập môn Toán tài chính: Phần 2

  Ebook Nhập môn Toán tài chính: Phần 2

  Tiếp theo phần 1, phần 2 của ebook "Nhập môn toán tài chính" trình bày một số nguyên tắc định tính và định lượng cơ bản trong việc quản lý danh mục đầu tư; các phương pháp tính giải tích ngẫu nhiên, làm cơ sở cho việc mô hình hóa các biến động giá cả trên thị trường về toán; một số khái niệm cơ bản của giải tích nhẫu nhiên, trong đó có...

   123 p benthanh 27/09/2016 2 0

 • Ebook Nhập môn Toán tài chính: Phần 1

  Ebook Nhập môn Toán tài chính: Phần 1

  Mục đích của cuốn sách này là nhằm giúp các bạn sinh viên các ngành kinh tế, tài chính, và toán học nắm bắt được một số kiến thức cơ bản của toán tài chính, với các ứng dụng thực tế trong tài chính, qua đó có thể tiếp tục tìm hiểu sâu thêm về lĩnh vực này. Nội dung sách gồm có 8 chương và được chia thành 2 phần, trong đó phần 1 sau đây...

   142 p benthanh 27/09/2016 2 0

 • Ebook Phân tích và đầu tư chứng khoán: Phần 1

  Ebook Phân tích và đầu tư chứng khoán: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Phân tích và đầu tư chứng khoán" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Những vấn đề cơ bản về đầu tư chứng khoán và phân tích chứng khoán, phân tích hoạt động kinh tế vĩ mô và phân tích ngành, phân tích báo cáo tài chính công ty, phân tích trái phiếu, phân tích cổ phiếu. Mời các bạn cùng tham khảo

   201 p benthanh 27/09/2016 5 0

 • Ebook Phân tích và đầu tư chứng khoán: Phần 2

  Ebook Phân tích và đầu tư chứng khoán: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Phân tích và đầu tư chứng khoán", phần 2 trình bày các nội dung: Phân tích kỹ thuật, quyết định và chiến lược cơ bản trong đầu tư chứng khoán, xây dựng và quản lý danh mục đầu tư, mô hình định giá tài sản, lý thuyết thị trường hiệu quả, chứng khoán phát sinh,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi...

   206 p benthanh 27/09/2016 3 0

 • Ebook Lý thuyết kiểm toán: Phần 1 - GS.TS. Nguyễn Quang Quynh, TS. Nguyễn Thị Phương Hoa

  Ebook Lý thuyết kiểm toán: Phần 1 - GS.TS. Nguyễn Quang Quynh, TS. Nguyễn Thị Phương Hoa

  Ebook Lý thuyết kiểm toán: Phần 1 gồm có 5 chương cung cấp cho các bạn những kiến thức về kiểm tra - kiểm soát trong quản lý; bản chất và chức năng của kiểm toán; phân loại kiểm toán; đối tượng kiểm toán; những khái niệm cơ bản thuộc nội dung kiểm toán.

   120 p benthanh 27/09/2016 2 0

 • Ebook Lý thuyết kiểm toán: Phần 2 - GS.TS. Nguyễn Quang Quynh, TS. Nguyễn Thị Phương Hoa

  Ebook Lý thuyết kiểm toán: Phần 2 - GS.TS. Nguyễn Quang Quynh, TS. Nguyễn Thị Phương Hoa

  Mời các bạn cùng nắm bắt những kiến thức về hệ thống phương pháp kiểm toán, chọn mẫu kiểm toán, tổ chức công tác kiểm toán, tổ chức bộ máy kiểm toán, chuẩn mực kiểm toán thông qua ebook Lý thuyết kiểm toán: Phần 2 sau đây. Với các bạn chuyên ngành Kiểm toán thì đây là tài liệu hữu ích.

   163 p benthanh 27/09/2016 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số