• GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐỘI NGŨ BÁN HÀNG

  GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐỘI NGŨ BÁN HÀNG

  Giám sát là một hoạt động thường xuyên và định kỳ với mục đích thu thập thông tin về đối tượng giám sát. Giám sát có thể định nghĩa là một chức năng được thực một cách liên tục nhằm cung cấp cho cấp quản lý và các bên có liên quan các dấu hiệu về tác động thành công hoặc không thành công ban đầu của các hoạt động, dự án, chương...

   36 p benthanh 04/07/2013 516 3

 • Bài giảng Bán hàng

  Bài giảng Bán hàng

  Nội dung của bài giảng "Bán hàng" gồm có 5 chương trình bày các nội dung: khái quát hoạt động bán hàng, các tiêu chuẩn của nhân viên bán hàng chuyên nghiệp, những hiểu biết của nhân viên bán hàng chuyên nghiệp, tiến trình chào bán hàng của một nhân viên bán hàng chuyên nghiệp và bán hàng qua các phương tiện truyền thông.

   50 p benthanh 02/11/2017 300 2

 • Bài giảng: Chiến lược phân phối quốc tế

  Bài giảng: Chiến lược phân phối quốc tế

  Làm cho cung và cầu hàng hóa cân bằng + cân bằng về số lượng và dung lượng TT + cân bằng về giá trị + cân bằng về cơ cấu hàng hóa… - Nhằm chuyển giao quyền SH từ người SX đến người tiêu dùng - Cung cấp thông tin và thu nhận thông tin về TT (sản phẩm, giá cả, điều kiện sử dụng, nhu cầu hàng hóa…)thực hiện tất cả những hoạt động...

   46 p benthanh 04/07/2013 367 2

 • Quản trị bán Hàng

  Quản trị bán Hàng

  Hệ thống hoá vấn đề quản trị bán hàng một cách cập nhật, cụ thể, chi tiết và sát thực tế với kinh nghiệm tích lũy từ các công ty đa quốc gia.Giúp học viên hiểu rõ về quản trị bán hàng và có thể tự thực hiện toàn bộ các vấn đề liên quan đến bán hàng (Từ thiết lập, lập kế hoạch, vận hành đến đánh giá bán hàng)

   46 p benthanh 04/07/2013 383 2

 • Kế toán nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng - Ths Đinh Đức Thịnh

  Kế toán nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng - Ths Đinh Đức Thịnh

  Khái niệm : là nghiệp vụ thanh toán qua lại giữa các ngân hàng nhằm tiếp tục quá trình thanh toán giữa các đơn vị, TCKT, cá nhân với nhau mà họ không cùng mở Tk tại một NH và thanh toán vốn nội bộ giữa các đơn vị trong hệ thống ngân hàng.

   52 p benthanh 24/10/2013 437 1

 • CHƯƠNG 3 KẾ TOÁN MUA HÀNG VÀ BÁN HÀNG

  CHƯƠNG 3 KẾ TOÁN MUA HÀNG VÀ BÁN HÀNG

  Bước 1: Nhân viên mua hàng gửi yêu cầu Báo giá đến nhà cung cấp. - Bước 2: Nhà cung cấp nhận yêu cầu và lập Báo giá gửi lại cho Nhân viên mua hàng - Bước 3: Nhân viên mua hàng nhận Báo giá và lập Đơn mua hàng gửi cho Nhà cung cấp - Bước 4: Nhà cung cấp căn cứ vào Đơn mua hàng để lập Hóa đơn bán hàng và xuất hàng - Bước 5: Nhân viên mua hàng...

   42 p benthanh 24/10/2013 477 1

 • Tổng quan kế toán ngân hàng

  Tổng quan kế toán ngân hàng

  được viết dựa trên cơ sở Luật Ngân hàng nhà nước Việt nam, Luật các Tổ chức tín dụng, Luật kế toán Việt Nam, các Chuẩn mực kế toán Việt Nam đã ban hành và Chuẩn mực kế toán quốc tế, cơ chế nghiệp vụ và tài chính, kế toán hiện hành, cập nhật những thông tin mới nhất về chế độ kế toán của ngân hàng thương mại.

   116 p benthanh 24/10/2013 345 1

 • Bài tập kế toán ngân hàng tham khảo

  Bài tập kế toán ngân hàng tham khảo

  Bài Tập Kế Toán Quản Trị (Có Lời Giải Mẫu) này được biên soạn phù hợp với nội dung chương trình môn học Kế toán quản trị, nhằm giúp bạn đọc có thể vận dụng tốt nhất những cơ sở lý thuyết đã học vào những tình huống cụ thể.

   30 p benthanh 24/10/2013 341 1

 • Nguyên lý kế toán

  Nguyên lý kế toán

  Nguyên lý kế toán là một môn học cơ sở trong chương trình đào tạo cử nhân kinh tế. Môn học nguyên lý kế toán trang bị cho người học những lý luận, phương pháp chung về kế toán, trên cơ sở đó tiếp cận kế toán các ngành kinh doanh.uốn sách nhằm giúp cho sinh viên chuyên ngành kinh tế tiếp cận những lý luận chung, phương pháp cơ bản về kế toán,...

   61 p benthanh 24/10/2013 345 1

 • PHẦN 1: KẾ TOÁN TIÊU THỤ

  PHẦN 1: KẾ TOÁN TIÊU THỤ

  1.1 Kế toán giá vốn hàng bán 1.2 Kế toán CPBH, CP QLDN 1.3 Kế toán doanh thu 1.4 Kế toán kết quả tiêu thụ 1/13/2013 2 .1.1 KT GIÁ VỐN HÀNG BÁN • KHÁI NIỆM: - GVHB LÀ GIÁ THÀNH SX CỦA SP TIÊU THỤ (DNSX) - GVHB LÀ GIÁ THỰC TẾ CỦA HÀNG HOÁ ĐÃ BÁN (DNTM) * CÁCH TÍNH GIÁ VỐN HÀNG BÁN: BQ GIA QUYỀN (2 CÁCH THỰC HIỆN) FIFO LIFO HỆ SỐ 1/13/2013 SỬ DỤNG PHỔ BIẾN 3...

   38 p benthanh 24/10/2013 323 1

 • BẢN CHẤT VÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA KẾ TOÁN

  BẢN CHẤT VÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA KẾ TOÁN

  Khái niệm: • Theo Gene Alle Gohlke, Giáo sư, tiến sỹ viện Đại học Wisconsin: “Kế toán là một khoa học liên quan đến việc ghi nhận, phân loại tóm tắt và giải thích các nghiệp vụ tài chính của một tổ chức, giúp ban giám đốc có thể dựa vào đó mà làm quyết định”. • Theo Robert Anthony, Giáo sư, tiến sỹ đại học Harvard: “Kế toán là ngôn ngữ...

   22 p benthanh 24/10/2013 415 1

 • BẢN CHẤT VÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA KẾ TOÁN

  BẢN CHẤT VÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA KẾ TOÁN

  Khái niệm: • Theo Gene Alle Gohlke, Giáo sư, tiến sỹ viện Đại học Wisconsin: “Kế toán là một khoa học liên quan đến việc ghi nhận, phân loại tóm tắt và giải thích các nghiệp vụ tài chính của một tổ chức, giúp ban giám đốc có thể dựa vào đó mà làm quyết định”. • Theo Robert Anthony, Giáo sư, tiến sỹ đại học Harvard: “Kế toán là ngôn ngữ...

   15 p benthanh 24/10/2013 303 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số