• Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5 - TS. Trần Thị Kim Anh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5 - TS. Trần Thị Kim Anh

  Nội dung chương 5 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Báo cáo tài chính", cụ thể như: Khái niệm và ý nghĩa, yêu cầu, nguyên tắc lập và trình bày, hệ thống báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p benthanh 13/07/2018 400 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - TS. Trần Thị Kim Anh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - TS. Trần Thị Kim Anh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 trình bày về "Kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Khi mua Tài sản, khi bán hàng hóa, thành phẩm, chi phí của bộ phận bán hàng, chi phí của bộ phận quản lý doanh nghiệp, kết chuyển cuối kỳ kế toán, khi sản xuất.

   42 p benthanh 13/07/2018 416 6

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - TS. Trần Thị Kim Anh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - TS. Trần Thị Kim Anh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 do TS. Trần Thị Kim Anh biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm bản chất của kế toán, kế toán tài chính và kế toán quản trị, đối tượng của kế toán, yêu cầu của thông tin kế toán, các khái niệm và nguyên tắc cơ bản của kế toán, một số quy định pháp lý về kế toán.

   90 p benthanh 13/07/2018 432 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - TS. Trần Thị Kim Anh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - TS. Trần Thị Kim Anh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, nội dung và ý nghĩa, các yếu tố của chứng từ kế toán. phân loại chứng từ kế toán, trình tự luân chuyển chứng từ.

   37 p benthanh 13/07/2018 403 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - TS. Trần Thị Kim Anh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - TS. Trần Thị Kim Anh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 Tài khoản và sổ kế toán do TS. Trần Thị Kim Anh biên soạn gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Khái niệm và kết cấu của, tài khoản kế toán, ghi chép các nghiệp vụ vào TK kế toán, các quan hệ đối ứng chủ yếu, hệ thống TK kế toán chủ yếu.

   68 p benthanh 13/07/2018 396 1

 • Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 4 - Hoàng Huy Cường (2016)

  Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 4 - Hoàng Huy Cường (2016)

  Bài giảng "Kế toán chi phí - Chương 4: Kế toán chi phí theo quá trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về KTCP theo quá trình, kế toán chi phí theo quá trình tính theo chi phí thực tế; kế toán chi phí theo quá trình tính theo chi phí thực tế kết hợp với ước tính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   46 p benthanh 13/07/2018 399 1

 • Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 2 - Hoàng Huy Cường (2016)

  Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 2 - Hoàng Huy Cường (2016)

  Bài giảng Kế toán chi phí - Chương 2: Phân loại chi phí cung cấp cung cấp các kiến thức giúp người học có thể giải thích được định nghĩa chi phí và đối tượng tính giá thành, phân loại được chi phí theo các tiêu thức khác nhau như yếu tố chi phí, theo cách ứng xử của chi phí; theo đối tượng tính giá thành; và theo thời kỳ xác định kết quả kinh...

   20 p benthanh 13/07/2018 404 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 - Hồ Thị Bích Nhơn

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 - Hồ Thị Bích Nhơn

  Bài giảng giúp người học có thể giải thích định dạng và các thông tin trên BCTC, giải thích kết cấu và thông tin trên Bảng cân đối kế toán, giải thích kết cấu và thông tin trên BCKQHĐKD, đánh giá mối quan hệ giữa BCĐKT và BCKQHĐKD, giải thích kết cấu và thông tin trên BCLCTT, giải thích kết cấu và thông tin trên thuyết minh BCTC. Mời các bạn cùng...

   11 p benthanh 13/07/2018 419 1

 • Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 6 - Hoàng Huy Cường (2016)

  Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 6 - Hoàng Huy Cường (2016)

  Bài giảng "Kế toán chi phí - Chương 6: Phân bổ chi phí" cung cấp cho người học các kiến thức những vấn đề chung về phân bổ chi phí, các phương pháp phân bổ chi phí, phân bổ chi phí sản xuất chung,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   49 p benthanh 13/07/2018 412 2

 • Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 3 - Hoàng Huy Cường (2016)

  Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 3 - Hoàng Huy Cường (2016)

  Bài giảng "Kế toán chi phí - Chương 3: Kế toán chi phí theo công việc Job costing" cung cấp cho người học các kiến thức về những vấn đề chung kế toán chi phí theo công việc, kế toán chi phí theo công việc được tính theo chi phí thực tế, kế toán chi phí theo công việc được tính theo chi phí thực tế kết hợp với ước tính.

   29 p benthanh 13/07/2018 395 2

 • Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 5 - Hoàng Huy Cường (2016)

  Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 5 - Hoàng Huy Cường (2016)

  Bài giảng "Kế toán chi phí - Chương 5: Kế toán chi phí định mức" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung kế toán chi phí định mức; trình tự kế toán chi phí theo định mức và đánh giá chênh lệch, tính giá thành theo chi phí định mức,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p benthanh 13/07/2018 426 1

 • Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 7 - Hoàng Huy Cường (2016)

  Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 7 - Hoàng Huy Cường (2016)

  Bài giảng "Kế toán chi phí - Chương 7: Ảnh hưởng của phương pháp giá thành trong quá trình ra quyết định" trình bày giá thành khả biến và giá thành sản xuất; báo cáo thu nhập theo giá thành khả biến và giá thành sản xuất; sự khác biệt khi lập báo báo thu nhập,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p benthanh 13/07/2018 410 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số