Kế toán chi phí - Th.S Bùi Văn Trường

Nội dung của cuốn sách gồm 2 phần chính, sách chủ yếu tóm tắt nội dung lý thuyết, thiết kế các công thức tính đối với những nội dung cần tính toán, giới thiệu những bài tập căn bản tương ứng cho từng phần, các bài tập mang tính tổng hợp và cung cấp bài giải của các bài tập đó. Phần bài tập bao gồm cả bài tập trắc nghiệm giúp sinh viên hiểu rõ hơn về lý thuyết và các bài tập thực hành. Từ đó, người học có thể học tập, nghiên cứu và thực hành môn Kế toán chi phí thuận lợi hơn.