Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 6 - Hoàng Huy Cường (2016)

Bài giảng "Kế toán chi phí - Chương 6: Phân bổ chi phí" cung cấp cho người học các kiến thức những vấn đề chung về phân bổ chi phí, các phương pháp phân bổ chi phí, phân bổ chi phí sản xuất chung,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.