• Ebook Tiếng Anh chuyên ngành

    Ebook Tiếng Anh chuyên ngành

    Ebook Tiếng Anh chuyên ngành được viết với mục đích: Giới thiệu cấu trúc ngữ pháp cơ bản, các thuật ngữ và các cấu trúc ngữ pháp trong y học thông qua các bài đọc hiểu, bài hội thoại, bài tập ngữ pháp và bài đọc thêm.

     223 p benthanh 22/04/2018 387 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số