Dược liệu - Phần 2 - DS. Nguyễn Huy Công - NXB Y học

Cuốn sách được cấu trúc gồm 2 phần: Đại cương về dược liệu học và các cây thuốc - vị thuốc. Nội dung trình bày thành phần, tác dụng của các nhóm hoạt chất thường có trong dược liệu; các phương pháp thu hái, phơi sấy, chế biến sơ bộ và bảo quản dược liệu; các tiêu chuẩn chất lượng và kỹ thuật chung trong việc kiểm tra chất lượng dược liệu; mô tả các đặc điểm hình thái thực vật điển hình, bộ phận dùng, cách thu hái, hoạt chất chính, công dụng, cách dùng và bảo quản các cây con làm thuốc qui định trong Chương trình đào tạo; hướng dẫn trồng và sử dụng được một số cây thuốc thông thường; cách nhận biết và hướng dẫn sử dụng an toàn, hợp lý các vị dược liệu thiết yếu dùng làm thuốc.