• Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Nguyễn Văn Linh

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Nguyễn Văn Linh

  Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình" cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình, qua đó giúp sinh viên hiểu rõ hơn về về các ngôn ngữ lập trình cụ thể, sử dụng chúng một cách tốt hơn và trên cơ sở kết hợp với lý thuyết chương trình dịch để tạo ra một ngôn ngữ lập trình mới; cung cấp các xu hướng lập trình để sinh...

   109 p benthanh 18/07/2017 289 1

 • Ngôn ngữ lập trình C Sharp

  Ngôn ngữ lập trình C Sharp

  C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft, là phần khởi đầu cho kế hoạch .NET của họ. Tên của ngôn ngữ bao gồm ký tự thăng theo Microsoft nhưng được đọc là C sharp. Microsoft phát triển C# dựa trên C++ và Java. C# được miêu tả là ngôn ngữ có được sự cân bằng giữa C++, Visual Basic, Delphi và Java. .NET Framework là...

   194 p benthanh 18/07/2017 249 1

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình Java căn bản

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình Java căn bản

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình Java cung cấp những khái niệm trong lập trình hướng đối tượng, cơ bản về ngôn ngữ Java, cơ bản về đối tượng, những đối tượng dữ liệu đơn giản, lớp và kế thừa, giao diện và packages, giải quyết những lỗi thường gặp khi viết chương trình.

   115 p benthanh 18/07/2017 290 1

 • NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C/C++

  NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C/C++

  Ngôn ngữ lập trình (NNLT) C/C++ là một trong những ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng mạnh và phổ biến hiện nay do tính mềm dẻo và đa năng của nó. Không chỉ các ứng dụng được viết trên C/C++ mà cả những chương trình hệ thống lớn đều được viết hầu hết trên C/C++. C++ là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển trên nền...

   314 p benthanh 18/07/2017 282 1

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình bậc cao - Th.S Đoàn Thị Thu Huyền

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình bậc cao - Th.S Đoàn Thị Thu Huyền

  Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình, các kiểu dữ liệu đơn giản, hằng, biến, biểu thức, các câu lệnh có cấu trúc, chương trình con và đơn vị chương trình,... là những nội dung chính trong bài giảng "Ngôn ngữ lập trình bậc cao". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và...

   44 p benthanh 18/07/2017 233 1

 • Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C

  Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C

  Ngôn ngữ lập trình là một loại công cụ giúp con người thể hiện các vấn đề của thực tế lên máy tính một cách hữu hiệu. Với sự phát triển của tin học, các ngôn ngữ lập trình cũng dần tiến hóa để đáp ứng các thách thức mới của thực tế. Cùng tìm hiểu "Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C" để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

   155 p benthanh 18/07/2017 287 1

 • Bài giảng Nhập môn tin học: Chương 17 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng Nhập môn tin học: Chương 17 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng "Nhập môn tin học - Chương 17: Truyền dữ liệu và mạng máy tính" trình bày các nội dung: Đặc điểm cơ bản của hệ thống truyền thông, mô hình truyền dữ liệu, tốc độ truyền dữ liệu, phương tiện truyền dữ liệu, truyền dữ liệu số và Analog,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   148 p benthanh 30/06/2017 304 1

 • Bài giảng Nhập môn tin học: Chương 18 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng Nhập môn tin học: Chương 18 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng "Nhập môn tin học - Chương 18: Internet" trình bày các nội dung: Định nghĩa, tóm tắt lịch sử phát triển, những dịch vụ cơ bản của Internet, công cụ tìm kiếm trên mạng, trình duyệt Web, phương pháp tìm kiếm trên Internet,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   58 p benthanh 30/06/2017 283 1

 • Bài giảng Nhập môn tin học: Chương 16 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng Nhập môn tin học: Chương 16 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng "Nhập môn tin học - Chương 16: Xử lý dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về xử lý dữ liệu, sự phân cấp kho dữ liệu, phương thức chuẩn tổ chức dữ liệu, hệ thống quản lý tập tin, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, hệ thống quản lý dữ liệu đa phương tiện,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   55 p benthanh 30/06/2017 278 1

 • Bài giảng Nhập môn tin học: Chương 12 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng Nhập môn tin học: Chương 12 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng "Nhập môn tin học - Chương 12: Ngôn ngữ máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Tương tự với ngôn ngữ tự nhiên, ngôn ngữ máy tính, hợp ngữ, ngôn ngữ cấp cao, ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, một số ngôn ngữ lập trình cấp cao,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   79 p benthanh 30/06/2017 263 1

 • Bài giảng Nhập môn tin học: Chương 11 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng Nhập môn tin học: Chương 11 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng "Nhập môn tin học - Chương 11: Lập kế hoạch viết chương trình trên máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Mục đích của việc lập kế hoạch chương trình, thuật giải, lưu đồ, bảng quyết định, mã giả. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   46 p benthanh 30/06/2017 288 1

 • Bài giảng Nhập môn tin học: Chương 13 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng Nhập môn tin học: Chương 13 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng "Nhập môn tin học - Chương 13: Cài đặt và vận hành hệ thống" có cấu trúc gồm 5 phần trình bày các nội dung: Kiểm thử và gỡ lỗi chương trình, biên soạn tài liệu, thay đổi thành hệ thống mới, đánh giá hệ thống, bảo trì hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo.

   38 p benthanh 30/06/2017 272 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số