• Bài tập: Kế toán doanh nghiệp thương mại, dịch vụ - TS. Trần Văn Tùng

  Bài tập: Kế toán doanh nghiệp thương mại, dịch vụ - TS. Trần Văn Tùng

  Bài tập "Kế toán doanh nghiệp thương mại, dịch vụ" giới thiệu đến các bạn những câu hỏi bài tập về kế toán vốn bằng tiền và các khoản tương đương tiền, kế toán xuất nhập khẩu, kế toán các ngành dịch vụ,... Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng.

   25 p benthanh 24/11/2015 261 2

 • Bài tập Nguyên lý kế toán

  Bài tập Nguyên lý kế toán

  Phần này sinh viên cần nắm các vấn đề sau: bản chất của kế toán, các loại kế toán, đối tượng chung và đối tượng cụ thể của kế toán, phân loại đối tượng kế toán theo cơ cấu tài sản và nguồn hình thành tài sản. Đồng thời cần biết các yêu cầu và nhiệm vụ, nguyên tắc của kế toán từ đó mà vận dụng và công tác kế toán trong thực tế.

   98 p benthanh 24/10/2013 209 2

 • BÀI TẬP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

  BÀI TẬP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

  Định khoản kế toán các nghiệp vụ trên. 2. Ghi vào sổ kế toán (với giả thiết DN hạch toán ngoại tệ theo tỷ giá thực tế nhập trước, xuất trước): - Đối với hình thức Chứng từ ghi sổ : Lập CTGS, ghi vào sổ cái và sổ chi tiết TK 111 ( 1111, 1112). - Đối với hình thức sổ kế toán NK chung ghi vào NK chuyên dùng và sổ chi tiết của tiền mặt Việt...

   166 p benthanh 24/10/2013 164 2

 • Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam

  Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam

  Hiện nay chế độ kế toán Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển đổi từ chế độ kế toán cũ (theo chế độ kế toán Việt Nam năm 1995) sang hệ thống chuẩn mực kế toán mới. Cho tới nay, Việt Nam đã ban hành và công bố 26 chuẩn mực kế toán (VAS). Về cơ bản, các chuẩn mực này được xây dựng theo các chuẩn mực kế toán, kiểm toán quốc tế với một...

   207 p benthanh 24/10/2013 163 1

 • BÀI GIẢNG NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

  BÀI GIẢNG NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

  Để tìm hiểu bản chất của hạch toán kế toán, trước hết cần nắm được các vấn đề cơ bản của hạch toán kế toán nói chung. một môn khoa học phản ánh và giám đốc các mặt hoạt động kinh tế - tài chính ở tất cả các đơn vị, các tổ chức kinh tế xã hội. Hạch toán kế toán có đối tượng cụ thể là các hoạt động kinh tế, tài chính: sự...

   109 p benthanh 24/10/2013 210 1

 • Bài tập nguyên lý kế toán.

  Bài tập nguyên lý kế toán.

  Nguyên lý kế toán là môn học trang bị cho sinh viên các kiến thức và khái niệm cơ bản về kế toán làm cơ sở học tập và nghiên cứu các môn học trong các chuyên ngành kế toán, kinh tế. Nhận thức rõ vai trò quan trọng của môn học này, Khoa Kế toán Trường đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Đại học Thái nguyên tổ chức biên soạn “Giáo...

   41 p benthanh 24/10/2013 156 1

 • CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA SỐ LIỆU KẾ TOÁN

  CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA SỐ LIỆU KẾ TOÁN

  Kiểm tra số liệu là yêu cầu tất yếu khách quan của kế toán. Trong quá trình ghi chép hàng ngày kế toán phải kiểm tra, đối chiếu giữa số liệu chi tiết với số tổng cộng, giữa chứng từ với sổ sách nhằm đảm bảo cho việc ghi chép phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh một cách chính xác. Tuy nhiên, sự sai sót trong quá trình tính toán, xử lý số...

   21 p benthanh 24/10/2013 112 1

 • Bài tập nguyên lý kế toán

  Bài tập nguyên lý kế toán

  Bài 1 : Tại 1 doanh nghiệp sản xuất vào ngày 31/01/2005 có các tài liệu : Bảng cân đối kế toán mới sau khi phát sinh nghiệp vụ 5tới 8:Bảng cân đối kế toán mới sau khi phát sinh nghiệp vụ 9 tới 12:cân đối kế toán mới sau khi phát sinh nghiệp vụ 13 tới 16 Câu 11 : Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Bài 15: (đơn vị tính: nghìn đồng) Định...

   41 p benthanh 24/10/2013 165 1

 • Chuyên đề kế toán: KẾ TOÁN QUẢN TRỊ NÂNG CAO

  Chuyên đề kế toán: KẾ TOÁN QUẢN TRỊ NÂNG CAO

  Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. Nhiệm vụ kế toán: Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán.

   167 p benthanh 24/10/2013 131 1

 • Các bài tập nguyên lý kế toán

  Các bài tập nguyên lý kế toán

  Tài liệu về bài tập nguyên lý kế toán này sẽ cung cấp những kiến thức nền tảng cần thiết về kế toán, làm cơ sở cho người học có thể tiếp tục nghiên cứu những nội dung sâu hơn về môn học nguyên lý kế toán. Mời các bạn tham khảo

   41 p benthanh 24/10/2013 161 1

 • Bài tập kế toán quản trị - ĐH Đà Nẵng

  Bài tập kế toán quản trị - ĐH Đà Nẵng

  Phân biệt điểm khác nhau và giống nhau giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính? Phân biệt điểm khác nhau và giống nhau giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính? Trình bày các phương pháp của kế toán quản trị? Giải thích tính linh hoạt của kế toán quản trị trong việc thu thập, xử lý và cung cấp thông tin.

   35 p benthanh 24/10/2013 208 2

 • 124 sơ đồ hạch toán kế toán tài chính

  124 sơ đồ hạch toán kế toán tài chính

  Tài liệu tham khảo 124 sơ đồ hạch toán kế toán tài chính giúp cho các học viên, những cán bô công nhân viên làm trong ngành kế toán dễ dàng nắm bắt được những qui định chung của ngành tài chính kế toán để dễ dàng trong làm việc và học tập tốt nhất.

   92 p benthanh 24/10/2013 152 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số