Ebook Cẩm nang bán hàng: Phần 2

Phần 2 ebook gồm các nội dung: Khách hàng càng tiếp xúc nhiều đến sản phẩm = bán được
nhiều hàng hơn; Bán hàng theo nhóm … khác hoàn toàn với bán hàng cá
nhân; Ai phản đối, hãy đứng lên!; Thế giới của sự phản đối;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.