Ebook Cẩm nang bán hàng: Phần 1

Phần 1 ebook gồm các nội dung: Người khách hàng muốn được đối xử như thế nào; Điểm “nóng” khó nhận ra …; Bán hàng thường đạt được bằng tình bạn hơn là bằng mối
quan hệ làm ăn đơn thuần; Những người khách hàng có tiềm năng nhất chính là các
khách hàng hiện hữu của bạn;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.