Giáo trình Nguyên lý thống kê kinh tế: Phần 1 - TS. Mai Văn Nam

Giáo trình Nguyên lý thống kê kinh tế được biên soạn nhằm mục đích giúp cho bạn đọc am hiểu các vấn đề về lý thuyết, chuẩn bị cho những tiết thực hành trên máy tính có hiệu quả, là cơ sở quan trọng cho người học tiếp cận các môn học chuyên ngành kinh tế. Phần 1 của cuốn giáo trình giúp người học nắm rõ những kiến thức cơ bản về môn học như: nguồn gốc môn học, những khái niệm thường dùng trong thống kê, các loại thang đo và thu thập thông tin trong thống kê. Đồng thời, giáo trình còn trình bày thống kê mô tả trong nội dung môn học này bao gồm 3 chương: tổng hợp và trình bày dữ liệu thống kê và các mức độ của hiện tượng kinh tế xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo.