Ebook Biến bất kỳ ai thành khách hàng: Phần 1 - NXB Lao động xã hội

Phần 1 ebook gồm các chương: Có những chiến lược
marketing hiệu quả hay không, bạn khởi đầu từ đâu? Chu
trình marketing và bán hàng, đích đến của bạn là gì? Đặt
mục tiêu kinh doanh và marketing,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.