Ebook Bệnh gan nhiễm mỡ: Phần 2 - NXB Hà Nội

Phần 1 ebook "Bệnh gan nhiễm mỡ" gồm các nội dung chính: Những triệu chứng của bệnh, phương hướng chữa trị, hướng dẫn của bác sĩ trong việc điều trị bệnh, chế độ điều trị ở gia đình. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.