Ebook Bệnh gan nhiễm mỡ: Phần 1 - NXB Hà Nội

Phần 1 ebook "Bệnh gan nhiễm mỡ" gồm các nội dung chính: Nhận thức chung về bệnh, nguyên nhân gây bệnh, kiến thức về bệnh lý. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.