Tiếng Anh cho nghề May

Ngày nay trên thế giới, tiếng Anh được coi là một phương tiện giao tiếp quốc tế trong mọi lĩnh vực. Để tạo cho các em có thể tiếp cận được với tri thức trên toàn hế giới, tham gia vào tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, chúng tôi đã biên soạn cuốn sách “ Tiếng Anh cho nghề May”. Với mong muốn các em học sinh có được vốn tiếng Anh đủ giao tiếp trong khi làm việc và có thể tham khảo tài liệu được in bằng tiếng Anh, cuốn sách này sẽ cung cấp những từ vựng, cấu trúc ngữ pháp, và những mẫu câu phổ biến, nhằm tăng khả năng đọc và hiểu tài liệu. Cuốn sách lần đầu tiên được biên soạn nên khó tránh khỏi những thiếu sót. Mong các độc giả góp ý để cuốn sách ngày một thiết thực hơn với người học.