Thực trạng tự tạo đồ chơi của giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5- 6 tuổi tại trường mầm non Hoa Mai và trường mầm non Xuân Phú - Thành phố Huế

Bài viết Thực trạng tự tạo đồ chơi của giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5- 6 tuổi tại trường mầm non Hoa Mai và trường mầm non Xuân Phú - Thành phố Huế trình bày: Tự tạo đồ chơi là một hoạt động độc đáo của người giáo viên mầm non. Sản phẩm đồ chơi tự tạo đem đến hiệu quả cho việc tổ chức các hoạt động cho trẻ ở trường mầm non, đặc biệt là hoạt động vui chơi,... Mời các bạn cùng tham khảo.