Nhu cầu đào tạo về quản trị nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bài viết Nhu cầu đào tạo về quản trị nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trình bày kết quả nghiên cứu của tác giả về những vấn đề tồn tại của phát triển nguồn nhân lực (PTNNL) trong Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), nhu cầu đào tạo về quản trị và PTNNL của DNNVV trên cơ sở khảo sát 200 DNNVV ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh và thực hiện phỏng vấn sâu 36 người phụ trách về PTNNL của Doanh nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo.