Giáo trình Tài chính tiền tệ: Phần 2 - CĐ Phương Đông

Mời các bạn sinh viên và các giảng viên tham khảo giáo trình Tài chính tiền tệ phần 2 với 4 chương cuối trình bày về hệ thống ngân hàng và thị trường tài chính, thanh toán trong nền kinh tế thị trường, lạm phát, tài chính Quốc tế.