Giáo trình Lý thuyết tài chính - Phạm Thị Lan Anh

Giáo trình Lý thuyết tài chính cung cấp cho học sinh trung học chuyên nghiệp ngành Kế toán - Tài chính những nguyên lý cơ bản, có hệ thống về các nội dung, các khía cạnh khác nhau của lĩnh vực tài chính. Nội dung giáo trình gồm 6 chương bao gồm: những vấn dề cơ bản về tài chính, ngân sách nhà nước, tài chính doanh nghiệp, tài chính trung gian, thị trường tài chính và tài chính quốc tế.