giáo trình: an toàn lao động và vệ sinh trong ngành may

Lập kế hoạch là một chức năng cơ bản của tổ chức quản lý và có tầm quan trọng hết sức to lớn đối với hiệu quả sản xuất của một doanh nghiệp may. Vì lẽ đó, lập kế hoạch còn được xem là bí quyết kinh doanh, và hầu như người ta không thích phổ biến cho nhau. Với ngành May hiện nay, công tác lập kế hoạch thường do các nhân viên tốt nghiệp các trường kinh tế, tài chính đảm nhận. Do đó, đôi khi xảy ra một số bất lợi, không giải quyết được các vấn đề phát sinh trong thực tế, do đội ngũ này còn thiếu những hiểu biết về ngành may.