Giải pháp tháo gỡ khó khăn về vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Bài viết Giải pháp tháo gỡ khó khăn về vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trình bày những nội dung: Khó khăn về vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, quy mô vốn chủ sở hữu thấp, khó tiếp cận nguồn vốn vay từ các NHTM, vốn vay từ cho thuê tài chính thấp, tín dụng thương mại chưa phát triển, hạn chế trong việc có được tài trợ từ các quỹ đầu tư mạo hiểm, một số giải pháp tháo gỡ,... Mời các bạn cùng tham khảo.