Ebook Tiếng Anh chuyên ngành

Ebook Tiếng Anh chuyên ngành được viết với mục đích: Giới thiệu cấu trúc ngữ pháp cơ bản, các thuật ngữ và các cấu trúc ngữ pháp trong y học thông qua các bài đọc hiểu, bài hội thoại, bài tập ngữ pháp và bài đọc thêm.