Ebook Phòng bệnh và cấp cứu trên sông, biển: Phần 1

Các hoạt động trên sông biển ngày càng tăng, số lượng tàu thuyền và số người lao động, đi lại trên sông, trên biển ngày càng nhiều. Vì vậy vấn đề phòng bệnh và cấp cứu, điều trị cho những người ở trên tàu và làm việc dưới nước lại càng cần được quan tâm và đặc biệt trong hoàn cảnh thiên tai, địch họa có thể gây tổn thất hàng loạt với vô vàn khó khăn trong công tác cứu nạn. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách để cùng tìm hiểu các bệnh thường gặp và các loại nhiễm độc trên tàu, cứu chữa ban đầu các tổn thương.