Ebook Lập bản đồ tư duy - Tony Buzan

Với cách trình bày đơn giản gồm 5 chương và 8 bản đồ tư duy mẫu, cuốn sách phù hợp với tất cả những ai có mong muốn xây dựng và áp dụng bản đồ tư duy vào cuộc sống và công việc của mình. Cuốn sách sẽ giúp các bạn tiếp cận khái niệm bản đồ tư duy, cách thức để xây dựng và áp dụng bản đồ tư duy vào cuộc sống và công việc của mình. Hãy đọc Lập bản đồ tư duy và áp dụng ngay bản đồ tư duy vào công việc và cuộc sống của mình và bạn sẽ dễ dàng: Lên kế hoạch cho một buổi thuyết trình, báo cáo, đưa ra được những ý tưởng sáng tạo nổi bật, phát triển khả năng thuyết phục và đàm phán, ghi nhớ mọi việc, lên kế hoạch cho những mục tiêu cá nhân, đạt được sự chủ động trong cuộc sống.