Ebook Kỹ năng kinh doanh và marketing cơ bản - Bergeron Emeline, Nguyễn Văn Tương

Cuốn sách "Kỹ năng kinh doanh và marketing cơ bản" giải đáp cho bạn các bước cần phải thực hiện để thiết lập, điều hành và đánh giá một hoạt động kinh doanh, kể cả việc xây dựng một kế hoạch kinh doanh rõ ràng và đơn giản bằng các công cụ thực tiễn. Mời bạn đọc tham khảo.