Ebook Kiểm nghiệm thuốc - Trần Tích

“Kiểm nghiệm thuốc” là cuốn sách được biên soạn nhằm giúp cho các sinh viên ngành dược nắm bắt được các kiến thức về: kiểm tra chất lượng thuốc – mỹ phẩm, kiểm nghiệm thuốc theo tiêu chuẩn, 1 số phương pháp phân tích hóa lý dùng trong kiểm nghiệm, xác định giới hạn tạp chất trong thuốc & trong dược liệu, kiểm nghiệm thuốc bột – thuốc cốm, kiểm nghiệm thuốc viên nang, viên nén, dạng thuốc lỏng, thuốc mỡ, thuốc kem, thuốc đông dược và một số phương pháp sinh học trong kiểm nghiệm thuốc. Ngoài ra, sách còn có 9 bài về thực tập kiểm nghiệm thuốc như pha dung dịch mẫu, dung dịch chuẩn, thuốc thử; xác định tạp chất trong thuốc; một số chỉ số vật lý của thuốc; kiểm nghiệm thuốc bột Oreol, viên nén Vitamin C 100mg, thuốc tiêm Thiamin Hydroclorid 2.5%, thuốc nhỏ mắt Cloramphenicol 0.4%, thuốc mỡ tra mắt Tetracyclin 1%, thuốc hoàn nhị trần và kiểm nghiệm bằng phương pháp vi sinh vật.