Ebook Hướng dẫn các nguồn hỗ trợ bệnh nhân

Nội dung của ebook trình bày về lối sống lành mạnh, dinh dưỡng và chế độ dinh dưỡng, trợ cấp bệnh tật và an sinh xã hội, điều trị nghiện rượu và lạm dụng ma túy, bảo hiểm sức khỏe và nha khoa, giảm cân và phòng ngừa béo phì. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.