Ebook Đừng hành xử như người bán, hãy suy nghĩ tựa người mua: Phần 2 - NXB Trẻ

Phần 1 ebook gồm các chương: Trình bày câu chuyện của bạn, yêu cầu cam kết, làm thế nào để có được các mối quan hệ kinh doanh tốt đẹp và hiệu quả, sự mở mang kinh doanh sẽ dẫn dắt tương lai của bạn. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.