Ebook Bí kíp bán hàng online hiệu quả: Phần 1 - Hisella

Cuốn sách Bí kíp bán hàng online hiệu quả là series thứ 2 thuộc bộ Ebook Sổ tay bán hàng dành cho các bạn đang trở thành hay đang là một chủ shop online. Quyển sách này sẽ tiếp nối các nội dung cơ bản của series thứ nhất “Khởi động kinh doanh online” sẽ tập trung vào các vấn đề tạo nội dung bán hàng online hiệu quả, cách chụp ảnh sản phẩm đẹp, cách “chốt sale” tối ưu và các cách giải quyết vấn đề hoàn hàng. Phần 1 của cuốn sách sẽ chia sẻ cách viết nội dung bán hàng hiệu quả và 10 thủ thuật giúp bạn chụp những bức ảnh sản phẩm độc đáo. Tất cả bí quyết ấy đều được cuốn sách chia sẻ ngay sau đây. Mời các bạn cùng tham khảo. Mời các bạn cùng tham khảo.