Ebook Bệnh thận - Chế độ dinh dưỡng cho người bệnh thận: Phấn 1 - NXB Y học

Phần 1 ebook gồm các nội dung: Đại cương về bệnh thận, chẩn đoán và điều trị một số bệnh thận thường gặp, chế độ ăn cho người bị bệnh thận. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.