Ebook Bệnh táo bón: Phần 2 - NXB Hà Nội

Phần 2 ebook gồm các nội dung: Chẩn đoán của bác sĩ, hướng dẫn chữa bệnh, chế độ điều dưỡng gia đình. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.