Ebook 72 Phép quản lý kiểu Tư Mã An Trung Quốc: Phần 1 - NXB Lao động Xã hội

(BQ) Ebook 72 Phép quản lý kiểu Tư Mã An Trung Quốc: Phần 1 gồm có 4 chương giúp các bạn biết được phép quản lý của Trung Quốc từ khâu lãnh đạo tới khâu sách lược, khâu giao quyền, khâu thực thi. Mời các bạn tham khảo.