Thấu hiểu bản thân - Mở lối thành công: Phần 2 - TS.Lê Thẩm Dương

Video kỹ năng để thành công do Thầy Lê Thẩm Dương hướng dẫn chúng ta cách thấu hiểu bản thâm để trở thành người thành công, với cách giảng lấy ví dụ thực tế sẽ giúp bạn nhanh chóng hiểu rõ được năng lực bản thân để giúp mình thành công hơn.