Microsoft Word 2010 căn bản: Bài học 3 - Các thao tác trên tập tin file Word 2010

Bài 3 hướng dẫn những thao tác đóng / mở tập tin, cách lưu trữ, cách đặt tên và những thao tác khác liên quan đến tập tin trên MS Word, Chúc các bạn có những bài học hữu ích.