Tiền tệ, Ngân hàng và Thị trường tài chính

Đây là cuốn tài liệu được biên dịch ra nhằm trang bị những kiến thức hiện đại nhất, có hệ thống nhất về công nghệ ngân hàng nói riêng và thị trường tài chính nói chung, đáp ứng cho mọi khát vọng của những ai đang thật sự dấn thân trên con đường đổi mới. Nó không chỉ là cuốn sách giáo khoa mà còn là bộ cẩm nang gối đầu giường dẫn dụ cho tác nghiệp, hành nghề của sinh viên trên thị trường tài chính - tiền tệ sau khi tốt nghiệp.