Sử dụng trò chơi học tập nhằm rèn luyện thao tác tư duy cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trong hoạt động “khám phá môi trường xung quanh”

Bài viết Sử dụng trò chơi học tập nhằm rèn luyện thao tác tư duy cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi trong hoạt động “khám phá môi trường xung quanh” trình bày: Phát triển các thao tác tư duy cho trẻ mẫu giáo, đặc biệt là trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi là một trong những nội dung quan trọng của Giáo dục mầm non. Hoạt động cho trẻ khám phá môi trường xung quanh ở trường mầm non thực hiện nhiệm vụ phát triển nhận thức cho trẻ,... Mời các bạn cùng tham khảo.