Bài giảng môn học Marketing căn bản: Chương 8 – Nguyễn Thị Trang Nhung

Bài giảng môn học "Marketing căn bản - Chương 8: Chiến lược xúc tiến" trình bày các kiến thức: Khái quát về chiến lược xúc tiến, các công cụ của xúc tiến hỗn hợp, quảng cáo, đánh giá hiệu quả quảng cáo. Mời các bạn cùng tham khảo.