Bài giảng môn học Marketing căn bản: Chương 3 – Nguyễn Thị Trang Nhung

Bài giảng môn học "Marketing căn bản - Chương 3: Hành vi của khách hàng" cung cấp cho người học các kiến thức: Thị trường và hành vi người tiêu dùng, hành vi mua của các tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.