• XÁC SUẤT THỐNG KÊ - ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN, VECTO NGẪU NHIÊN

  XÁC SUẤT THỐNG KÊ - ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN, VECTO NGẪU NHIÊN

  Khái niệm: Đại lượng ngẫu nhiên là đại lượng có thể ngẫu nhiên nhận một số giá trị với xác suất tương ứng xác định. Đại lượng ngẫu nhiên là rời rạc nếu số các giá trị của nó là hữu hạn hoặc vô hạn đếm được Đại lượng ngẫu nhiên là liên tục nếu tập hợp tất cả các giá trị có thể có của nó lấp đầy ít nhất 1 khoảng...

   43 p benthanh 04/07/2013 888 8

 • BÀI GIẢNG: HỆ THỐNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM, TRUNG TÂM ĐẦU TƯ & XÁC ĐỊNH GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG

  BÀI GIẢNG: HỆ THỐNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM, TRUNG TÂM ĐẦU TƯ & XÁC ĐỊNH GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG

  Kế toán trách nhiệm được hiểu là hệ thống thu thập và báo cáo các thông tin về doanh thu và chi phí theo nhóm trách nhiệm. Các cấp quản lý sẽ phải chịu trách nhiệm về lĩnh vực hoạt động của mình, của thuộc cấp và tất cả các hoạt động khác thuộc trách nhiệm của họ.Cấu trúc của một tổ chức phát triển khi các mục tiêu, trình độ công...

   30 p benthanh 04/07/2013 576 1

 • Bài giảng Nguyên lý Quản trị học - Chương 4 Thông tin trong quản trị

  Bài giảng Nguyên lý Quản trị học - Chương 4 Thông tin trong quản trị

  Quá trình là từ diễn tả những chức năng đang được thực hiện và các công việc ưu tiên cần các nhà quản trị giải quyết, các chức năng này cụ thể là lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát. Hiệu suất là một phần vô cùng quan trọng của quản trị, nó đề cập đến mối quan hệ giưũa đầu vào và đầu ra. Nếu bạn có thể tạo được...

   30 p benthanh 24/10/2013 569 1

 • Bài giảng Nguyên lý Quản trị học - Chương 2 Các lý thuyết quản trị

  Bài giảng Nguyên lý Quản trị học - Chương 2 Các lý thuyết quản trị

  CHƯƠNG II CÁC LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ 1. Lịch sử hình thành và phát triển ? Từ thế kỷ 18 đến giữa thế kỷ 19 có những thay đổi ? Cuộc các mạng công nghiệp lần 1 vào thế kỷ 18. ? Việc sử dụng máy móc vào sản xuất nhiều hơn. ? Qui mô sản xuất của các xí nghiệp lớn hơn. ? Hình thức tổ chức công ty đa dạng hơn. ? Sự thay đổi làm xuất hiện các...

   31 p benthanh 24/10/2013 533 1

 • Quyết định trong quản trị

  Quyết định trong quản trị

  Tài liệu này cũng có thể dùng cho các khóa bồi dưỡng kiến thức Quản Trị Kinh Doanh. Đây cũng là một tài liệu tham khảo giúp cho các doanh nhân, nhất là các giám đốc nhân sự hoặc trưởng phòng nhân viên cũng cố và tăng cường khả năng quản trị nhân sự của mình, bởi vì bất cứ cấp quản trị nào cũng phải biết quản trị nhân sự của mình.

   31 p benthanh 24/10/2013 519 1

 • Quản trị tài chính Doanh nghiệp

  Quản trị tài chính Doanh nghiệp

  Mục tiêu môn học: Cung cấp kiến thức và công cụ quản trị tài chính phục cụ việc qua các quyết định trong quản trị doanh nghiệp nói riêng và toàn bộ lĩnh vực kinh tế nói chung.Cung cấp các kiến thức cơ sở làm nền tảng cho các môn học quản trị dự án quản trị rủi ro, thị trường chứng khoán,...

   58 p benthanh 03/07/2013 484 2

 • Bài giảng môn kinh tế học

  Bài giảng môn kinh tế học

  Kinh tế học là môn khoa học xã hội nghiên cứu sự sản xuất, phân phối và tiêu dùng các loại hàng hóa và dịch vụ. Nghiên cứu kinh tế học nhằm mục đích giải thích cách thức các nền kinh tế vận động và cách tác nhân kinh tế tương tác với nhau. Các nguyên tắc kinh tế được ứng dụng trong đời sống xã hội, trong thương mại, tài chính và hành...

   180 p benthanh 03/07/2013 458 1

 • BÀI GIẢNG: QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

  BÀI GIẢNG: QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành quản trị kinh doanh - Giáo trình, bài giảng chuyên ngành giúp sinh viên củng cô và nâng cao kiến thức của mình.giới thiệu một cách khái quát về quản trị sản xuất trong doanh nghiệp. Sau khi học xong chương này, học viên cần đạt được các yêu cầu sau: Hiểu được bản chất của sản xuất, các...

   132 p benthanh 24/10/2013 432 3

 • Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp - GV.ThS.Nguyễn Thúy Anh

  Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp - GV.ThS.Nguyễn Thúy Anh

  "Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp - GV.ThS.Nguyễn Thúy Anh" có kết cấu gồm 6 chương với nội dung trình bày về: tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp, giá trị thời gian của tiền tệ, phân tích tài chính doanh nghiệp, quyết định đầu tư dài hạn, tài trợ, tài chính ngắn hạn của doanh nghiệp. Cùng tham khảo nhé.

   60 p benthanh 24/10/2017 412 1

 • QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

  QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

  – thời Alexander (năm 330 trước công nguyên) kỹ năng khai thác các lực lượng và tạo dựng hệ thống thống trị toàn cục – Luận điểm cơ bản: có thể đè bẹp đối thủ - thậm chí là đối thủ mạnh hơn, đông hơn – nếu có thể dẫn dắt thế trận và đưa đối thủ vào trận địa thuận lợi cho việc triển khai các khả năng của mình KHÁI NIỆM...

   113 p benthanh 24/10/2013 411 2

 • Tài liệu MBA - Quản trị kinh doanh

  Tài liệu MBA - Quản trị kinh doanh

  Tài liệu tham khảo dùng sau đại học và học MBA chuuyên đề quản trị kinh doanh. Quản trị kinh doanh là làm kinh tế tạo ra khách hàng, phối hợp mọi hoạt động để tạo ra sự hài lòng cho khách hàng, nhận sự tưởng thưởng với giá trị lớn hơn công sức

   90 p benthanh 24/10/2013 398 1

 • BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

  BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

  KHAÍ NIÊṂ VÊ ̀ CHÂT́ LƯƠṆ G SẢN PHẨM: Chất lươṇ g là một phạm trù trừu tươṇ g và phức tạp, tùy theo goć độ quan sát. Khách hàng có nhiều phân khúc khác nhau và mỗi phân khúc lại có nhưñ g đòi hỏi khác nhau về cùng một loại sản phẩm. “ Chất lươṇ g sản phẩm là tổng hợp những chỉ tiêu, những đặc trưng...

   119 p benthanh 03/07/2013 395 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số