• Bài giảng Phân tích định lượng trong kinh doanh (Trần Tuấn Anh) - Chương 1: Giới thiệu phân tích định lượng trong kinh doanh

  Bài giảng Phân tích định lượng trong kinh doanh (Trần Tuấn Anh) - Chương 1: Giới thiệu phân tích định lượng trong kinh doanh

  Nội dung chương 1 là giới thiệu phân tích định lượng trong kinh doanh, tìm hiểu ứng dụng của phân tích định lượng trong thực tế, tìm hiểu qui trình thực hiện phân tích định lượng, sử dụng máy tính và phần mềm bảng tính điện tử để giải các bài toán phân tích định lượng. Mời các bạn tham khảo!

   16 p benthanh 11/12/2014 1054 1

 • Bài giảng Quản trị rủi ro (TS.Ngô Quang Huân) - Chương 1: Tổng quan về rủi ro và quản trị rủi ro

  Bài giảng Quản trị rủi ro (TS.Ngô Quang Huân) - Chương 1: Tổng quan về rủi ro 	và quản trị rủi ro

  Rủi ro là sự biến động tiềm ẩn ở các kết quả, số lượng các kết quả có thể có càng lớn, sai lệch giữa các kết quả có thể có càng cao thì rủi ro càng lớn. Nội dung chương 1 tổng quan về rủi ro giúp các bạn hiểu rõ hơn.

   33 p benthanh 02/02/2015 837 1

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (2012) - Chương 7: Trả công lao động

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (2012) - Chương 7: Trả công lao động

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 7 trang bị cho người học những kiểu biết về trả công lao động. Các nội dung chính trình bày trong chương gồm có: Khái niệm tiền lương và cơ cấu thu nhập, mục tiêu của hệ thống tiền lương, các yếu tố ảnh hưởng đến tiền lương,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p benthanh 22/01/2016 782 1

 • Bài giảng Quản trị học (ĐH Kinh tế) - Chương 8 Chức năng kiểm tra

  Bài giảng Quản trị học (ĐH Kinh tế) - Chương 8 Chức năng kiểm tra

  Bài giảng Quản trị học (ĐH Kinh tế) - Chương 8 Chức năng kiểm tra. Chức năng kiểm tra là đo lường và chấn chỉnh việc thực hiện nhằm để đảm bảo các mục tiêu và kế hoạch vạch ra đã và đang được hoàn thành. Như vậy kiểm tra là chức năng của mọi nhà quản trị từ nhà quản trị cao nhất đến nhà quản trị thấp nhất trong tổ chức.

   12 p benthanh 11/12/2014 722 2

 • Bài giảng Quản trị rủi ro (TS.Ngô Quang Huân) - Chương 3: Đo lường rủi ro

  Bài giảng Quản trị rủi ro (TS.Ngô Quang Huân) - Chương 3: Đo lường rủi ro

  Mục tiêu của chương là: Trình bày hai nguyên nhân giải thích tại sao ước lượng số lại quan trọng trong đo lường rủi ro, sử dụng phương pháp triển khai tổn thất để lập dự án các khiếu nại bồi thường đã biết cho các khoản bồi thường trong tương lai.

   33 p benthanh 02/02/2015 720 1

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 10: Quản trị tài sản ngắn hạn (ĐH Công nghiệp TP. HCM)

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 10: Quản trị tài sản ngắn hạn (ĐH Công nghiệp TP. HCM)

  Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Chương 10: Quản trị tài sản ngắn hạn" cung cấp cho người học các kiến thức: Quản trị khoản phải thu, quản trị hàng tồn kho, quản trị tiền mặt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   98 p benthanh 16/03/2016 693 1

 • Bài giảng môn Quản lý chất lượng - ThS. Nguyễn Ngọc Diệp

  Bài giảng môn Quản lý chất lượng - ThS. Nguyễn Ngọc Diệp

  Bài giảng Quản lý chất lượng của ThS. Nguyễn Ngọc Diệp trình bày về các quan điểm và vấn đề chung trong quản lý chất lượng, tổng quan về quản lý chất lượng, các công cụ thống kê và phương pháp áp dụng vào việc nâng cao chất lượng của sản phẩm/dịch vụ, hệ thống quản lý chất lượng và cải tiến chất lượng.

   140 p benthanh 28/11/2014 682 2

 • Bài giảng Tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp - Th.S Phạm Tú Anh

  Bài giảng Tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp - Th.S Phạm Tú Anh

  Bài giảng Tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp - Th.S Phạm Tú Anh được biên soạn nhằm hỗ trợ cho việc giảng dạy và học tập, nghiên cứu cho các sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, trang bị cho sinh viên những kiến thức, hệ thống lý luận cần thiết trong việc xác định cơ cấu tổ chức, phân công lao động, tính toán lượng nguyên vật liệu và máy móc...

   130 p benthanh 28/10/2016 632 2

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu - PGS.TS. Nguyễn Quốc Thịnh

  Bài giảng Quản trị thương hiệu - PGS.TS. Nguyễn Quốc Thịnh

  Bài giảng Quản trị thương hiệu do PGS.TS. Nguyễn Quốc Thịnh thực hiện. Nội dung bài giảng gồm 5 chương, trình bày tổng quan về thương hiệu, chiến lược quản trị thương hiệu, bảo vệ thương hiệu, xúc tiến quảng bá hình ảnh thương hiệu và đánh giá quá trình quản trị thương hiệu.

   123 p benthanh 28/11/2014 623 2

 • Bài giảng Quản trị sự thay đổi - GS.TS. Nguyễn Thành Độ

  Bài giảng Quản trị sự thay đổi - GS.TS. Nguyễn Thành Độ

  Bài giảng Quản trị sự thay đổi nhằm trình bày về cơ sở lý thuyết về quản trị sự thay đổi, về mặt thực tiễn nhằm đổi mới hoạt động kinh doanh và quản trị doanh nghiệp, sự thay đổi và phát triển làm cơ sở cho các hoạt động đổi mới, vai trò của quản trị sự thay đổi.

   51 p benthanh 24/10/2017 613 2

 • Bài giảng Quản trị doanh nghiệp: Chương 1 - Ths. Lương Thu Hà

  Bài giảng Quản trị doanh nghiệp: Chương 1 - Ths. Lương Thu Hà

  Bài giảng Quản trị doanh nghiệp: Chương 1 Doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp bài giảng giúp bạn tìm hiểu về doanh nghiệp và các loại hình doanh nghiệp,các giai đoạn phát triển của khoa học quản trị... Tham khảo để củng cố kiến thức thực hành quản trị doanh nghiệp hiệu quả.

   64 p benthanh 22/09/2014 597 1

 • Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 2 - Ths. Đỗ Khắc Xuân Diễm

  Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 2 - Ths. Đỗ Khắc Xuân Diễm

  Chương 2: Xây dựng kế hoạch và chiến lược marketing thuộc bài giảng Quản trị marketing nhằm làm rõ các vấn đề sau: Lập kế hoạch chiến lược cấp công ty, lập kế hoạch chiến lược cấp đơn vị kinh doanh, xây dựng kế hoạch marketing.

   50 p benthanh 11/12/2014 564 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=benthanh