• Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp - GV.ThS.Nguyễn Thúy Anh

  Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp - GV.ThS.Nguyễn Thúy Anh

  "Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp - GV.ThS.Nguyễn Thúy Anh" có kết cấu gồm 6 chương với nội dung trình bày về: tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp, giá trị thời gian của tiền tệ, phân tích tài chính doanh nghiệp, quyết định đầu tư dài hạn, tài trợ, tài chính ngắn hạn của doanh nghiệp. Cùng tham khảo nhé.

   60 p benthanh 24/10/2017 469 1

 • Quản trị doanh nghiệp nông nghiệp

  Quản trị doanh nghiệp nông nghiệp

  Là một bản phác thảo tương lai bao gồm các mục tiêu mà DN phải đạt được cũng như các phương tiện cần thiết để thực hiện các mục tiêu đó. Là tập hợp các quyết định và hành động quản trị quyết định sự thành công lâu dài của DN. Quan niệm truyền thống, chiến lược phác thảo các mục tiêu và giải pháp dài hạn; Quan niệm hiện đại có...

   56 p benthanh 24/10/2013 299 1

 • Chương 3: Môi trường quản trị

  Chương 3: Môi trường quản trị

  Môi trường là toàn bộ những lực lượng và thể chế tác động và ảnh hưởng đến hoạt động và kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Lực lượng : sức mạnh mang tính qui luật (kinh tế/ xã hội/ tự nhiên) Thể chế : tác động chủ quan của con người luật lệ/ qui định/ ...)Quản trị là một quá trình tổng thể về bố trí, sắp xếp nhân lực và...

   34 p benthanh 24/10/2013 358 1

 • Chương 2: Lịch sử các lý thuyết quản trị

  Chương 2: Lịch sử các lý thuyết quản trị

  4 mốc quan trọng: Trước công nguyên : tư tưởng quản trị sơ khai, gắn liền với tôn giáo & triết học. Thế kỷ 14 : sự phát triển của thương mại thúc đẩy sự phát triển của quản trị. Thế kỷ 18 : cuộc cách mạng công nghiệp là tiến đề xuất hiện lý thuyết QT. Thế kỷ 19 : sự xuất hiện của nhà quản trị chuyên nghiệp đánh dấu sự ra...

   40 p benthanh 24/10/2013 398 1

 • Dự báo trong kinh doanh

  Dự báo trong kinh doanh

  Giới thiệu Lịch sử phát triển của dự báo Nhu cầu dự báo Dự báo trong kinh doanh ngày nay Phân lọai dự báo Lựa chọn phương pháp dự báo Phương pháp luận cho chuỗi thời gian & dự báo Nguồn dữ liệu Đo lường độ chính xác dự báo Phần mền dự báo 2 .Phùng Thanh

   126 p benthanh 24/10/2013 362 3

 • Quản trị Tài Chính

  Quản trị Tài Chính

  Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) được thành lập trên cơ sở quyết định số 155/2003QĐ-BCN ngày 01/10/2003 của Bộ Công nghiệp về việc chuyển Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Sữa Việt Nam thành Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam. Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty số 4103001932 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp ngày 20/11/2003. Trước...

   76 p benthanh 24/10/2013 358 1

 • Chương 1:Giới thiệu Phân tích định lượng trong kinh doanh

  Chương 1:Giới thiệu Phân tích định lượng trong kinh doanh

  Giới thiệu phân tích định lượng trong kinh doanh Tìm hiểu ứng dụng của phân tích định lượng trong thực tế. Tìm hiểu qui trình thực hiện phân tích định lượng Sử dụng máy tính và phần mềm bảng tính điện tử để giải các bài toán phân tích định lượng

   16 p benthanh 24/10/2013 389 1

 • Kỹ năng quản trị thông tin

  Kỹ năng quản trị thông tin

  Việc chuyển giao thông tin có thể bằng văn bản hoặc lời nói. Trong việc chuyển giao, thì bằng chứng của quá trình chuyển giao thông tin là rất quan trọng. Do vậy, trong hoạt động kinh doanh, việc chuyển giao phải có bằng chứng để chứng minh.

   32 p benthanh 24/10/2013 409 1

 • QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ QUẢ QUỐ TẾ

   QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ QUẢ QUỐ TẾ

  Hiểu được những động lực kinh doanh quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa - Có Khả năng giảm thiểu rủi ro vàtối ưu hóa lợi ích khi thực hiện kinh doanh ra nước ngoài. - Xây dựng chiến lược hiệu quả để xâm nhập và hoạt động thành công trên thị trường quốc tế.

   456 p benthanh 24/10/2013 348 3

 • Bài giảng Nguyên lý Quản trị học - Chương 2 Các lý thuyết quản trị

  Bài giảng Nguyên lý Quản trị học - Chương 2 Các lý thuyết quản trị

  CHƯƠNG II CÁC LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ 1. Lịch sử hình thành và phát triển ? Từ thế kỷ 18 đến giữa thế kỷ 19 có những thay đổi ? Cuộc các mạng công nghiệp lần 1 vào thế kỷ 18. ? Việc sử dụng máy móc vào sản xuất nhiều hơn. ? Qui mô sản xuất của các xí nghiệp lớn hơn. ? Hình thức tổ chức công ty đa dạng hơn. ? Sự thay đổi làm xuất hiện các...

   31 p benthanh 24/10/2013 581 1

 • Certificate of Business Management

  Certificate of Business Management

  Bài viết dành cho những người chuẩn bị học MBA, gồm các phần: 1. Cách tạo ra khách hàng; 2. Cách trình bày ấn tượng; 3. Nghệ thuật đàm phán; 4. Cách làm khách hàng hài lòng.Quản trị kinh doanh là: Làm kinh tế tạo ra khách hàng; Phối hợp mọi hoạt động để tạo ra sự hài lòng cho khách hàng; Nhận sự tưởng thưởng với giá trị lớn hơn công sức. Tạo...

   90 p benthanh 24/10/2013 366 1

 • Certificate of Business Management

  Certificate of Business Management

  Quản trị kinh doanh là: -Làm kinh tế: tạo ra khách hàng. Phối hợp mọi hoạt động để tạo ra sự hài lòng cho khách hàng. Nhận sự tưởng thưởng với giá trị lớn hơn công sức.Bài viết này dành cho những người chuẩn bị học MBA, gồm các phần: 1. Cách tạo ra khách hàng; 2. Cách trình bày ấn tượng; 3. Nghệ thuật đàm phán; 4. Cách làm khách hàng hài lòng.

   90 p benthanh 24/10/2013 373 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=benthanh