• Giáo trình xác suất thống kê - Phạm Văn Kiều

  Giáo trình xác suất thống kê - Phạm Văn Kiều

  Trong các lĩnh vực kinh tế, quân sự và các bộ phận khoa học thực nghiệm như vật lý , hoá học, sinh vật học, nông lâm, ngư nghiệp, tâm lý, xã hội học v.v...người ta xử lý các kết quả thí nghiệm bằng phương pháp thống kê toán học hoặc biểu diễn các qui luật ngẫu nhiên bằng mô hình toán học . Do tình hình phát triển khoa học và kĩ thuật kinh...

   253 p benthanh 02/07/2013 185 6

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - TS. Trần Thị Kim Anh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - TS. Trần Thị Kim Anh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 trình bày về "Kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Khi mua Tài sản, khi bán hàng hóa, thành phẩm, chi phí của bộ phận bán hàng, chi phí của bộ phận quản lý doanh nghiệp, kết chuyển cuối kỳ kế toán, khi sản xuất.

   42 p benthanh 13/07/2018 138 5

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Kế toán thuế

  Bài giảng Kế toán tài chính: Kế toán thuế

  Bài giảng Kế toán tài chính - Kế toán thuế trình bày những nội dung chính sau: Nguyên tắc hạch toán kế toán thuế, mô hình hóa hoạt động kế toán thuế, sơ đồ hạch toán kế toán thuế, kế toán thuế trên phần mềm kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   30 p benthanh 25/12/2016 146 3

 • CÁCH GIẢI BÀI TẬP KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

  CÁCH GIẢI BÀI TẬP KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

  Để cung cấp thông tin về kinh tế tài chính thực sự hữu dụng về một doanh nghiệp, cần có một số công cụ theo dõi những hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp, trên cơ sở đó tổng hợp các kết quả thành các bản báo cáo kế toán. Những phương pháp mà một doanh nghiệp sử dụng để ghi chép và tổng hợp thành các báo cáo kế toán định kỳ...

   50 p benthanh 02/07/2013 191 3

 • GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

  GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

  Nguyên lý kế toán là môn học trang bị cho sinh viên các kiến thức và khái niệm cơ bản về kế toán làm cơ sở học tập và nghiên cứu các môn học trong các chuyên ngành kế toán, kinh tế. Nhận thức rõ vai trò quan trọng của môn học này, Khoa Kế toán Trường đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Đại học Thái nguyên tổ chức biên soạn “Giáo...

   242 p benthanh 24/10/2013 169 3

 • Chuẩn mực kế toán quốc tế

  Chuẩn mực kế toán quốc tế

  Phản ứng lại cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 1998, một số tổ chức Quốc tế trong đó có cả Ngân hàng Thế giới và Qũy tiền tệ Quốc tế đã đưa ra sáng kiến cộng tác nhằm củng cố.Chuẩn mực Kế toán: gồm những nguyên tắc và phương pháp Kế toán cơ bản để ghi sổ Kế toán và lập báo cáo tài chính (Điều 8, Luật Kế toán năm 2003 do...

   176 p benthanh 24/10/2013 139 2

 • Ebook Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp" trình bày các nội dung: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu và các quỹ, báo cáo tài chính qua nội dung 2 chương cuối của tài liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   381 p benthanh 27/09/2016 119 2

 • Ebook Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp" trình bày các nội dung: Các vấn đề cơ bản về kế toán doanh nghiệp; kế toán vốn bằng tiền; kế toán tài sản cố định; kế toán vật liệu, công cụ, dụng cụ; kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; kế toán tiêu thụ thành...

   346 p benthanh 27/09/2016 133 2

 • Ebook 202 sơ đồ kế toán Ngân hàng: Phần 2 - TS. Trương Thị Hồng

  Ebook 202 sơ đồ kế toán Ngân hàng: Phần 2 - TS. Trương Thị Hồng

  Phần 2 ebook "202 sơ đồ kế toán Ngân hàng" của TS. Trương Thị Hồng trình bày sơ đồ kế toán các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ, vàng và thanh toán quốc tế; sơ đồ kế toán nghiệp vụ đầu tư, kinh doanh chứng khoán, thu thập, chi phí và kết quả kinh doanh của ngân hàng; các báo biểu kế toán và phụ lục.

   129 p benthanh 27/09/2016 155 2

 • Bài tập Kế toán mọi loại hình doanh nghiệp

  Bài tập Kế toán mọi loại hình doanh nghiệp

  Bài tập Kế toán mọi loại hình doanh nghiệp bao gồm tổng hợp các bài tập thực hành về kế toán doanh nghiệp và kế toán một số quá trình kinh doanh chủ yếu. Cụ thể hơn là các bài tập chủ yếu về kế toán nguyên vật liệu, kế toán các khoản phải thu, kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, kế toán vật liệu - công cụ dụng cụ, kế...

   189 p benthanh 24/02/2014 149 2

 • Bài tập: Kế toán doanh nghiệp thương mại, dịch vụ - TS. Trần Văn Tùng

  Bài tập: Kế toán doanh nghiệp thương mại, dịch vụ - TS. Trần Văn Tùng

  Bài tập "Kế toán doanh nghiệp thương mại, dịch vụ" giới thiệu đến các bạn những câu hỏi bài tập về kế toán vốn bằng tiền và các khoản tương đương tiền, kế toán xuất nhập khẩu, kế toán các ngành dịch vụ,... Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng.

   25 p benthanh 24/11/2015 248 2

 • Ebook 202 sơ đồ kế toán Ngân hàng: Phần 1 - TS. Trương Thị Hồng

  Ebook 202 sơ đồ kế toán Ngân hàng: Phần 1 - TS. Trương Thị Hồng

  Phần 1 ebook "202 sơ đồ kế toán Ngân hàng" của TS. Trương Thị Hồng trình bày hệ thống ngân hàng tài khoản kế toán ngân hàng; sơ đồ kế toán nghiệp vụ huy động vốn; sơ đồ kế toán nghiệp vụ tín dụng, nghiệp vụ cho thuê tài chính; sơ đồ kế toán nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt; sơ đồ kế toán tài sản cố định, công cụ lao động trong...

   130 p benthanh 27/09/2016 172 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số